Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att du som har funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför ditt eget hem. Syftet kan vara att du själv behöver byta miljö och träffa andra, men också att ge anhöriga avlastning.

Korttidsvistelse utanför egna hemmet kan vara en regelbunden kortare insats, en längre sammanhängande period eller en lösning vid akuta behov. Vi tillhandahåller korttidsboenden enligt LSS till alla åldersgrupper.

Olika former av korttidsvistelser

Läger

Läger är en tillfällig korttidsvistelse. Läger anordnas en helg i månaden och en vecka under sommarlovet. Ungdomar över 12 år kan beviljas läger som korttidsvistelse.

Under lägerverksamheten kommer ungdomarna ut på olika aktiviteter och får möjlighet att skapa ett socialt nätverk

Stödfamilj

Genom en stödfamilj får personer med funktionsnedsättning möjlighet att byta miljö, få andra sociala kontakter och träna sig i sociala situationer. Stödet kan ges till barn, ungdomar och vuxna.

Vid korttidsvistelse i en stödfamilj så är du själv med och bestämmer vilken familj det ska bli.

Vad innebär det att vara stödfamilj?

Uppdraget som stödfamilj bygger på ödmjukhet och respekt men framför allt på att ha trevligt och kul tillsammans. I stödfamiljen behöver det finnas förutsättningar att ta emot personen som det gäller i sitt eget hem. Stödfamiljen fungerar som ett komplement till den egna familjen, inte som ersättare. När ni är stödfamilj ska ni kunna leva i stort sett som vanligt.

Korttidshem

Korttidshem för barn och ungdomar innebär en hemlik miljö där alla har sitt eget rum, medan vardagsrum och kök delas med de övriga gästerna. Vardagliga rutiner som skola, fritids, korttidstillsyn och daglig verksamhet sker som vanligt under vistelsen. Personalen anpassar aktiviteterna efter varje persons behov, det kan tex. handla om promenader, pyssel, film och avkoppling. På helger planeras oftast större aktiviteter och utflykter.

Ansök om stöd

Stödinsatsen, även kallat biståndsinsats, är ofta behovsprövad och utgår från dig och vilket stöd just du behöver.

Ansök om stöd, LSS och SoL

Sidan uppdaterad: 2024-05-20