Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Avlösarservice i hemmet

Föräldrar eller andra närstående till barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan ibland behöva avlastning. En avlösare kan då komma hem och ge tillfälligt stöd i att ta hand om barnet eller ungdomen.

Syftet är att göra det möjligt för föräldrar eller närstående att få avlösning för att kunna vila, genomföra egna aktiviteter eller göra ärenden utanför hemmet. Det kan till exempel röra sig om att gå på bio, följa med övriga barn på deras aktiviteter eller delta i någon kursverksamhet.

Vad gäller för avlösarservice?

  • Du kan få avlösarservice regelbundet, men även för situationer som inte kan förutses.
  • Avlösaren kan inte ta hand om syskon som inte är beviljade avlösarservice.
  • Avlösarservice utförs i hemmet eller utomhus i hemmets närhet, till exempel på en lekplats. En avlösare följer inte ett barn till eller från skolan, och följer inte heller med på utflykter.
  • Den som avlastas får inte arbeta eller studera under tiden för avlösarservice.

Ansök om stöd

Stödinsatsen, även kallat biståndsinsats, är ofta behovsprövad och utgår från dig och vilket stöd just du behöver.

Ansök om stöd, LSS och SoL

Sidan uppdaterad: 2024-03-26