Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ansök om personligt stöd

Du kan ha rätt till rådgivning och vägledning av personer med särskilda kunskaper om hur det är att leva med stora funktionshinder. Stödet ansöker du om via Västra Götalandsregionen.

Det personliga stödet kallas "Råd och stöd enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)".

Syftet med det personliga stödet är att du ska få kunskap om din funktionsnedsättning och vad den innebär i din vardag. I insatsen ingår inte behandling.

Vad är råd och stöd enligt LSS?

Råd och stöd enligt LSS kan till exempel vara:

  • Stödsamtal för att kunna leva med och förstå konsekvenserna av sin funktionsnedsättning
  • Råd och strategier som kan underlätta vardagen
  • Information om rättigheter och andra stödinsatser i samhället

Råd och stöd ger rätt till expertstöd av personal som har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionsnedsättningar. Insatsen är kostnadsfri och kan beviljas till dig och dina närstående.

Läs mer på Västra Götalandsregionens webbplats

Du kan läsa mer om insatsen och ansöka hos Habilitering och hälsa i Västra Götalandsregionen.

Habilitering och hälsa i Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-03-26