Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Lagar och regler för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få.

Både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), bestämmer vilket stöd som du med funktionsnedsättning kan få. Insatserna du kan ansöka om är behovsprövade. De utgår från dig och det stöd som du behöver för att leva ett så självständigt liv som möjligt och kunna vara en del av samhällets gemenskap. Du kan få information om detta av din socialsekreterare och möjlighet att diskutera vilket alternativ som passar in på just din situation.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Alla har rätt att ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) . För att du ska ha rätt till insatser krävs att din funktionsnedsättning ryms inom minst en av lagens tre definierade kategorier - så kallade personkretsar.

Du tillhör en personkrets om du:

  • har fått diagnosen utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  • har fått en större och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, som har orsakats av yttre våld eller sjukdom,
  • har en varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, som inte beror på normalt åldrande och som gör att du har omfattande behov av stöd eller service för att sköta ditt dagliga liv.

För att utreda om du tillhör personkretsen behöver socialtjänsten ibland utlåtande från sjukvården, som beskriver din diagnos och dina behov.

Vad kostar det?

Allt stöd via LSS är kostnadsfritt. Det enda som du själv betalar för är dina egna kostnader för mat, aktiviteter och liknande. Bor du i en bostad med särskild serviceenligt LSS, betalar du din egen hyra. Är du förälder till barn som på heltid bor någon annanstans än hemma, betalar du en vårdavgift.

Om du inte har rätt till stöd enligt LSS eller har behov som LSS inte täcker, kan din ansökan istället prövas enligt socialtjänstlagen.

Du kan ansöka om följande stöd och hjälp

Individuell plan eller samordnad individuell plan (SIP)

Om du får stöd och hjälp enligt LSS ska du erbjudas att tillsammans med din socialsekreterare, göra en individuell plan. Planen ska innehålla all den hjälp du får nu och som är planerad av kommunen och andra myndigheter. Planen ska ses över minst en gång om året.

Om du har insatser från både socialtjänsten och sjukvården som behöver samordnas kan du, hos din sjukvårdskontakt eller hos din socialsekreterare, begära en samordnad individuell plan (SIP). SIP regleras i både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Förhandsbesked

Planerar du att flytta till Stenungsund kan du ansöka kom ett förhandsbesked om vilka LSS-insatser som du kan beviljas i Stenungsunds kommun innan du flyttar hit. Ansökan om förhandsbesked behandlas av oss som om du redan var bosatt här.

Socialtjänstlagen (SoL)

Alla har rätt att ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). För att du ska ha rätt till insatser krävs bland annat att du har en funktionsnedsättning, som leder till svårigheter i vardagen som du inte kan lösa själv eller på annat sätt. Socialtjänstlagen begränsar inte vilken insats du kan ansöka om, utan du kan själv beskriva vilket stöd du behöver.

Sidan uppdaterad: 2024-03-28