Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Målet med daglig verksamhet är att du ska få en meningsfull sysselsättning, utveckling och stimulans, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet.

Daglig verksamhet vänder sig till personer i arbetsför ålder. Arbetsuppgifterna är anpassade efter deltagarnas intressen och behov. Du kan till exempel få arbeta med media, paketering-industri, utomhusarbete, café, hunddagis eller vara ute på en arbetsplats och praktisera.

Du som har intellektuell funktionsnedsättning, autism eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder kan ansöka om daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du kan beviljas stödet upp tills du är 67 år.

Daglig verksamhet har två inriktningar, en som riktar sig mer mot den reguljära arbetsmarknaden och en med inriktning av mer habiliterande karaktär.

Daglig verksamhet finns på olika platser i Stenungsunds kommun.

Ansök om stöd

Stödinsatsen, även kallat biståndsinsats, är ofta behovsprövad och utgår från dig och vilket stöd just du behöver.

Ansök om stöd, LSS och SoL

Sidan uppdaterad: 2024-03-28

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.