Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ansök om stöd (LSS och SoL)

Många människor har olika former av funktionsnedsättning – fysisk, psykisk eller intellektuell. För en del innebär det begränsningar i att leva ett aktivt och självständigt liv. Hos oss finns det möjlighet att ansöka om olika slags stödinsatser för att du ska kunna känna dig trygg, stimulerad eller mindre beroende av andra.

Stödinsatserna, även kallat biståndsinsatser, är ofta behovsprövade och utgår från dig och vilket stöd just du behöver.

Vem kan få hjälp?

Den som har omfattande funktionsnedsättningar kan få stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, men stöd kan också ges utifrån socialtjänstlagen.

Stöd för dig med funktionsnedsättning (LSS)

Vuxna med svårare psykisk funktionsnedsättning kan få stöd genom SoL, Socialtjänstlagen. Stöd SoL kan vara till exempel hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet, avlösning, boendestöd, trygghetslarm och särskilt boende.

Läs gärna mer om vilka lagar och regler som finns innan en eventuell ansökan:

Lagar och regler för dig med funktionsnedsättning

Hur gör jag för att ansöka om insatser?

För att ansöka om olika insatser vänder du dig till vår biståndsenhet. Varje ansökan om insatser prövas individuellt utifrån just dina behov samt gällande lagstiftning. Du behöver ofta bifoga ett läkarintyg samt psykologutredning som styrker din diagnos under handläggningsprocessen.

Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig.

LSS-ansökan Pdf, 122 kB.

SoL-ansökan Pdf, 181 kB.

Vad händer efter jag skickat in min ansökan?

En socialsekreterare på biståndsenheten bedömer först om du tillhör en av grupperna som har rätt till någon insats. Du träffar sedan en socialsekreterare och tillsammans går ni igenom din situation och din ansökan.

Socialsekreteraren utreder sedan ditt behov och fattar därefter ett beslut utifrån den lagstiftning som gäller. Det är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Socialtjänstlagen som avgör om du har rätt till stöd och vilket stöd du kan få.

Socialtjänstlag, SoL Länk till annan webbplats.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Länk till annan webbplats.

Du får utredningen och ett skriftligt beslut skickat till dig. I beslutet framgår tydligt vilken hjälp du har fått beviljad eller om du har fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du får avslag på din ansökan kan du få hjälp av den handläggare som fattat beslutet med att överklaga detta. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått ditt beslut.

Överklaga beslut

Vad kostar det?

Alla insatser är kostnadsfria, men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

Sekretess

All personal som arbetar inom sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess. Det betyder att vi har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga.

Sidan uppdaterad: 2024-05-20

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.