Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Stöd vid separation och skilsmässa

Vid separationer och skilsmässor kan det ibland uppstå konflikter. Familjerätten erbjuder olika typer av stöd för att ni som föräldrar ska kunna enas kring bra lösningar. Både för dig som är barn och till er som är vuxna.

Familjerätten

Hos familjerätten kan du få information och rådgivning i frågor som rör separation, vårdnad, boende och umgänge kring barnen. Familjerätten håller också i också informationssamtal och samarbetssamtal.

Familjerätten för Stenungsund, Tjörn och Orust är samlokaliserade och familjerättssocionomerna har sitt gemensamma kontor i Stenungsunds kommunhus.

Du kontaktar oss via Kontaktcenter under dagtid via telefon eller vår digitala tjänst:

0303- 73 00 00

Kontakta kommunen

Informationssamtal för er som behöver hjälp med att komma överens

Föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge kan ansöka om informationssamtal hos familjerätten. I informationssamtalen får föräldrarna relevant information som syftar till att de ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarna får information om alternativ till att inleda en rättstvist eftersom en sådan process ofta är lång och krävande både för föräldrar och barn.

Det är krav på föräldrar som vill väcka talan i domstol gällande vårdnad, boende och umgänge att de först ska ha genomgått informationssamtal.

Samarbetssamtal

Syftet med samarbetssamtalen är att hjälpa föräldrar att komma överens om barnets förhållanden. Kan man nå detta mål har man åstadkommit något mycket viktigt för sina barn.

Om föräldrarna vill kan samarbetssamtalen leda till juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge. Avtalet gäller då på samma sätt som ett beslut i domstol.

Samarbetssamtal kan komma till stånd på två olika sätt

  • Föräldrar kan på eget initiativ vända sig till familjerätten i den kommun barnet är folkbokfört för samarbetssamtal. Frivilliga samarbetssamtal dokumenteras inte.
  • Domstol kan i samband med familjerättslig tvist besluta om samarbetssamtal. Efter att samtalen avslutats redovisar familjerättssocionom resultatet av samtalen till tingsrätten.

Samtalen utgår alltid från barnets bästa och om föräldrarna och barnet vill så kan familjerätten även prata med barnet.

Digital anmälan till samarbetssamtal

Familjerätten har tillsammans med föräldrarna möjlighet i samband med samarbetssamtalet att upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge om båda vårdnadshavarna är överens om detta.

Ett juridiskt bindande avtal kan tecknas av föräldrar som är överens om vårdnad, boende och umgänge för barn efter separation. Avtalet ska godkännas av socialnämnden i barnets hemkommun.

Avtalet ska gynna barnet. Det godkänns efter prövning av familjerättssocionom.

I underlaget för bedömning ingår personbevis på föräldrar och barn samt socialregisterkontroll och vid behov polisregisterkontroll. Att avtalet är juridiskt bindande innebär att vid ansökan från en förälder kan tingsrätten förordna om verkställighet av innehållet i avtalet.

Vem ska ha vårdnad och var ska barnet bo?

Ibland kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om vårdnaden, vem barnet ska bo tillsammans med och hur umgänget med den andre föräldern ska utformas.

Vårdnad, boende och umgänge

Barnets försörjning

Familjerätten kan ge information om ekonomiska frågor kring barnets försörjning.

För information om underhållsstöd och utjämningsbidrag (Försäkringskassan) Länk till annan webbplats.

Namnbyte

Ansökan om namnbyte gör du hos Skatteverket där barnet är folkbokfört. Tingsrätten begär yttrande av familjerätten om föräldrarna är oeniga.

För mer information om namnbyte hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Familjerådgivningen

Alla kan någon gång få problem i sina nära relationer. Ett förhållande genomgår många förändringar och i alla olika livsfaser ställs man inför prövningar i relationen, där man kan behöva professionell hjälp för att kunna kommunicera och samarbeta. Familjerådgivningen har barnets behov i fokus.

Familjerådgivning och stöd

Stöd i föräldraskapet

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt, men ibland finns skäl att känna oro.

Föräldrautbildning och samtal

Sidan uppdaterad: 2024-07-24