Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Familjebehandling

Vill du ha någon att dela vardagsproblemen med? Ibland behöver du som förälder, barn och ungdom kanske någon att prata med, någon som lyssnar och ger stöd. Det kan vara små eller stora problem, att du känner oro för eller är bekymrad.

Familjebehandling

Som förälder ställs man ofta inför utmaningar i sitt föräldraskap. Livet går ”upp och ner” och alla kan hamna i kriser av olika slag. Familjebehandling ges till dig och din familj i form av rådgivning, stöttning och behandling. Familjebehandling är ett stöd som riktar sig till föräldrar, barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år som upplever att de har bekymmer i familjen och som vill ha stöd och hjälp med att få till en förändring.

Hur går det till?

Familjebehandlarna träffar familjen i sina lokaler eller hemma hos familjen. Barnen och ungdomarna i familjen görs delaktiga på olika sätt beroende på barnets/ungdomens ålder och mognad samt beroende på situationen. Samtalen handlar om att förbättra samspel och kommunikation i familjen för att få tillstånd en varaktig och positiv förändring. Syftet med familjebehandling är att ni som familj ska få hjälp med att förbättra era relationer i familjen och åstadkomma en tryggare och lugnare situation för era barn. Stödet är kostnadsfritt.

Ansökan om att få stöd och hjälp i form av familjebehandling gör du via vår mottagningsgrupp på enheten för barn och unga.

Sidan uppdaterad: 2024-05-29