Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Stöd till barn och unga

Vi har som målsättning att barn och unga ska kunna växa upp under trygga och goda förhållanden och erbjuder därför hjälp, stöd och individanpassade insatser till familjer, barn och unga.

Alla kan må dåligt ibland. Ibland känner man sig utanför, har många svåra val att göra, är med om en olycka eller utsätts för ett brott. Ibland är det svårt att veta varför man mår dåligt, vad man behöver hjälp med och vart man ska vända sig. Men det är viktigt att du som behöver hjälp får det i rätt tid. På den här sidan kan du läsa mer om vart du som barn, ungdom eller anhörig kan vända dig för att få hjälp och stöd.

Elevhälsan

Om du inte trivs i skolan eller tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon om det för att det ska kunna bli bättre. Du kanske har blivit utsatt för mobbing eller kränkningar, eller känner dig stressad av skolarbetet. Elevhälsan kommer du i kontakt med genom din skola.

Barn- och elevhälsa i grundskolan

Nösnäsgymnasiets elevhälsa Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagning och umo.se

Du kanske har frågor och funderingar om kropp och hälsa, sex och samlevnad, preventivmedel eller känner dig stressad? Kanske känner du dig utanför eller om någon är dum mot dig? På ungdomsmottagningen kan du få hjälp av bland annat sjuksköterska, kurator, läkare eller barnmorska.

Stenungsunds ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Telefon: 010- 473 38 70

UMO.se är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.

UMO Länk till annan webbplats.

Socialtjänsten stöttar

Vi har till uppgift att i nära samarbete med vårdnadshavare ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer vid svårigheter eller problem. Ibland kan detta innebära något samtal, ibland behövs långvariga och mer omfattande hjälpinsatser.

Vi har tystnadsplikt

All vår personal, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt). Bara den som berörs har rätt att ta del av det som framkommer under en utredning.

Du når oss via kontaktcenter under våra telefontider:

  • måndag 8.30 -18.00
  • tisdag - torsdag 8.30 -16.30
  • fredag 8.30 -15.00

Telefon: 0303- 73 00 00

Vi har lunchstängt klockan 12 - 13 varje dag. Det gäller även besök till oss på Strandvägen 15.

Kontakta kommunen

Under kvällar, nätter eller helger ringer du till Socialjouren

Socialjour

Adress om du vill skicka ett brev till oss:

Stenungsunds Kommun
Individ- och familjeomsorg
Barn- och familjeenheten
444 82 Stenungsund

BUP (barn och ungdomspsykiatri)

BUP vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år i Stenungsunds kommun. För dem är BUP en specialistvårdsresurs. Du som barn eller vårdnadshavare kan söka hjälp när barnet eller ungdomen har medelsvåra till svåra psykiska symptom som leder till att det är bekymmersamt att klara det dagliga livet.

BUP-mottagning Stenungsund - Kungälvs sjukhus (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

Tel: 0303-24 10 32

Om du inte redan har kontakt med BUP ska du gå in på webbplatsen eller ringa ”En väg in” på telefonnummer 010-435 86 50

En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa i Västra Götaland - 1177 Länk till annan webbplats.

Mini-Maria

Mini-Maria vänder sig till dig som är tonåring eller ung vuxen (13-21 år) och som har bekymmer med alkohol eller andra droger, eller spel om pengar. Även du som förälder kan vända dig hit.

Mini-Maria

Pelikanen

Pelikanen ger stöd och råd till dig som är ung och lever i en miljö där det finns missbruk, våld eller psykisk ohälsa. På Pelikanen finns också en grupp som kallas Skilda världar. De som är med i gruppen träffas, fikar och pratar om allt möjligt som har med livet att göra och särskilt om sånt som man undrar och känner när ens föräldrar inte lever tillsammans.

Pelikanen drivs av Svenska kyrkan i Stenungsund tillsammans med Stenungsunds kommun och Kungälvs sjukhus.

Pelikanen Länk till annan webbplats.

Telefon: 0303-660 34

Utsatt för våld, hedersrelaterat våld eller andra övergrepp?

Är du utsatt för misshandel, har upplevt våld i familjen eller har du blivit utsatt för sexuella övergrepp? Känns det som att du har mindre frihet än andra? Känner du dig pressad att göra saker som du inte vill? Känner du oro över att åka utomlands? Du har rätt att få hjälp och skydd om du behöver. Du kan ta kontakt med socialtjänsten mottagningsenhet eller socialjouren för att få hjälp och stöd. På dessa webbplatser kan du få mer information.

Våld & kränkningar | Bris - Barnens Rätt i Samhället Länk till annan webbplats.

Hedersförtryck.se Länk till annan webbplats.

Vårdguiden 1177

Man kan drabbas av många olika slags problem som påverkar ens liv, hälsa och skola. Det är bra att skaffa sig mer kunskap för att förstå sig själv, sitt problem och var man kan söka hjälp. På 1177 kan du läsa mer om detta.

Telefon: 1177

Diagnoser, besvär och svårigheter som ung Länk till annan webbplats.

BRIS-hjälptelefon (Barnens Rätt I Samhället)

Till BRIS kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Inget problem är för stort eller för litet. Du kan till exempel ringa om du känner dig ensam, rädd, ledsen eller bara behöver prata med någon vuxen. BRIS betalar samtalet och det syns inte heller på telefonräkningen att man har ringt.

Telefon: 116 11

Bris - Barnens Rätt i Samhället Länk till annan webbplats.

HBTQ-jouren

RFSL bedriver en brottsofferjour där målgruppen är hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även anhöriga och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter utsatta hbtq-personer.

www.hbtq-jouren.se Länk till annan webbplats.

Anhörigstöd

När en person är långvarigt sjuk eller på annat sätt har stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga på olika sätt. Du kan få hjälp och stöd i det.

Anhörigstöd och avlastning

Barn och ungdomslinjen på Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

IVO är en myndighet som har tillsyn över verksamhet enligt LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård. För dig som är barn eller ungdom finns möjlighet att kontakta IVO för att ställa frågor om dina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården. Du kan ringa, mejla eller chatta anonymt med oss.

Telefon: 020-120 06 06

Kontakta barn- och ungdomslinjen - IVO.se Länk till annan webbplats.

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör du anmäla det till oss. Det kallas att göra en orosanmälan. Läs mer på sidan Misstanke om barn som far illa.

Misstanke om barn som far illa

Misstänker du att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till Polisen och socialtjänsten. Vid pågående brott mot barn ring alltid 112.

Sidan uppdaterad: 2024-06-03