Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör du anmäla det till Socialtjänsten. Det kallas att göra en orosanmälan. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet. En orosanmälan gör du för barnets bästa, för att uppmärksamma om barnet kan befinna sig i en situation där det behöver stöd och hjälp.

Alla barn har rätt till en trygg och säker miljö

Alla barn har rätt till en trygg och säker miljö och ska skyddas mot alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering. Om ett barn far illa, eller riskerar att fara illa, är det vår uppgift inom socialtjänsten att ge barn och föräldrar råd, stöd och behandling. Barnets bästa ska alltid stå i centrum.

Misstänker du att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till Polisen och Socialtjänsten. Vid pågående brott mot barn ring alltid 112.

Göra en orosanmälan som privatperson

Om du vill göra en orosanmälan kontaktar du oss (socialtjänsten). Du kan ringa, skicka ett brev, mejla eller göra anmälan via en blankett.

Anmälan enligt socialtjänstlagen Pdf, 210 kB.

Som privatperson kan du alltid göra en anonym anmälan. Då är det bäst om du antingen skickar ett brev eller ringer eftersom namn ofta framgår från mejladresser. Vill du vara anonym och ringer oss bör du inte uppge ditt namn. Om ditt namn blir känt för oss kan vi endast i undantagsfall undanhålla det för den som berörs av anmälan.

Om du gör en anmälan anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom vi inte kan hämta mer information från dig i efterhand. Alla anmälningar tas på samma allvar.

Du kontaktar oss via kontaktcenter under dagtid.

0303- 73 00 00

Telefontider:

  • måndag 8.30 -18.00
  • tisdag - torsdag 8.30 -16.30
  • fredag 8.30 -15.00

Lunchstängt mellan klockan 12.00-13.00

Om du behöver komma i kontakt med oss efter kontorstid ringer du till Socialjouren.

Socialjour

Om du har problem inom din egen familj kan du också vända dig till oss på socialtjänsten. Då kan vi tillsammans diskutera vilka möjligheter som finns till hjälp.

Vad händer efter en anmälan?

Alla anmälningar om barn som far illa prioriteras och bedöms skyndsamt. När en anmälan kommer in till oss gör vi först en förhandsbedömning. Det är en bedömning av om en utredning ska inledas eller inte. En sådan förhandsbedömning ska vara klar inom 14 dagar.

Om vi inleder en utredning ska den vara klar senast inom fyra månader. Utredningen ska avslutas med bedömning och beslut om eventuella insatser eller ej för barnet, ungdomen och familjen.

Barnets bästa står alltid i centrum vid vår bedömning om det finns behov av stödinsatser. Vid en utredning strävar vi alltid efter att nå en överenskommelse med familjen, barnet eller ungdomen om vilken hjälp som kan behövas.

Du som arbetar med barn och unga till exempel inom förskola, skola, tandvård eller hälso- och sjukvård har anmälningsplikt enligt 14 kap. 1§ SoL. Det gäller för dig som arbetar inom såväl privat- som offentlig verksamhet.

Anmälningsplikten innebär att när oro uppstår för att ett barn far illa ska en orosanmälan göras till mottagningsenheten för barn och unga i Stenungsunds kommun. Anmälan ska alltid göras skriftligt. Vid akuta situationer, ring alltid socialtjänsten innan anmälan skickas in.

Som anmälare inom din yrkesroll har du rätt att be om återkoppling om utredning har inletts eller inte, utifrån din anmälan.

Anmälan enligt socialtjänstlagen Pdf, 210 kB.

Anmälan om oro för väntat barn Pdf, 603 kB.

Lokal riktlinje för oro för väntat barn Pdf, 173 kB.

Flödesschema för Stenungsunds kommun vid oro för väntat barn Pdf, 95 kB.

Sidan uppdaterad: 2024-04-09