Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kontaktfamilj, familjehem och jourhem

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn och ungdomar behöver stöd av en annan familj eller person. Det kan vara allt från några enstaka träffar med en person till att flytta till en annan familj. Vi söker familjer som kan ta emot barn och ungdomar.

Kan du och din familj tänka er att öppna ert hem och ta hand om ett barn?

Många upplever att det de ger och kan hjälpa till med ger väldigt mycket tillbaka. Att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson inom socialtjänsten betyder att ställa upp som medmänniska, öppna upp sitt hem för någon annan och ge av sin tid - en insats som kan göra stor skillnad.

Vi söker just nu familjehem och kontaktpersoner

Vi söker er som:

  • har erfarenhet av barn och ungdomar
  • är stabila och trygga och har en kärleksfull relation
  • kan, vill och har tid att dela med sig av erfarenheter, gemenskap och engagemang
  • tycker att det är roligt och stimulerande med barn och tonåringar
  • anser att ni har utrymme i ert hus, er bil och framför allt i ert liv
Intresseanmälan familjehem eller kontaktperson

När barn och ungdomar för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj, ett så kallat familjehem. Orsakerna till placering i familjehem varierar, föräldrarna kan av olika anledningar ha svårt att ta hand om sitt barn. Barn och unga kan också behöva ett familjehem på grund av egna behov och svårigheter. I första hand ska socialtjänsten alltid utreda om någon i barnets sociala nätverk kan bli familjehem.

Barnet behöver trygghet och lugn

Du som tar hand om barn eller ungdomar behöver ha stor förståelse för att de som kommer, kommer direkt från en svår livssituation. De kan bära med sig jobbiga upplevelser och befinna sig i en mycket utsatt position. Du behöver därför ha stort tålamod och gärna erfarenhet av barn och unga för att kunna skapa den trygghet och det lugn de behöver.

Ibland behöver ett barn/ungdom få komma till en annan familj och bo där några dygn per månad. Familjen som tar emot barnet kallas för kontaktfamilj. Det kan finnas många anledningar till att ett barn/ungdom behöver stöd och ombyte i miljön. Det kan handla om fysiska eller psykiska svårigheter, isolering eller sociala problem och familjen saknar ett socialt nätverk som kan hjälpa till och stötta upp i situationen.

Ett jourhem är ett vanligt hem som tar emot ett barn eller en tonåring i en akut situation under en begränsad tid. Ni öppnar ert hem och skapar en trygg plats för barnet eller ungdomen tills den akuta situationen löser sig. En vuxen ersätts för att vara hemma på heltid. Under tiden barnet bor hos er utreder socialtjänsten hens behov och situation. Det handlar om en kortare tid tills barnet kan åka hem till sin familj igen eller tills hen placeras i exempelvis ett familjehem.

Ett kontrakterat jourhem innebär att ni står till socialtjänstens förfogande fortlöpande och får arvode oavsett om ni har en pågående placering eller ej. Omkostnadsersättning tillkommer under placering. Ni får utbildning, handledning och kontakt med familjehemssekreterare utifrån aktuellt behov. Fyra veckors semester per år ingår i avtalet.

Vem kan bli jourhem?

Ett jourhem är en vanlig familj, helst utan små barn, som gärna har tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga eller erfarenhet av att vara familjehem. Det är dock inget måste.

Du kan bo i lägenhet eller i hus, i stan eller på landet. Vi vill att du bor inom cirka 40 minuters bilväg från Stenungsund, för att barn i skolåldern ska kunna fortsätta i sin vanliga skola under jourplaceringen.

Du kan vara ensamstående, gift, sambo eller ha registrerat partnerskap och det finns ingen formell åldersgräns. I jourhemmet behöver det finnas en vuxen hemma på heltid.

Barnet behöver trygghet och lugn

Du som tar hand om barn eller ungdomar behöver ha stor förståelse för att de som kommer, kommer direkt från en svår livssituation. De kan bära med sig jobbiga upplevelser och befinna sig i en mycket utsatt position. Du behöver därför ha stort tålamod och gärna erfarenhet av barn och unga för att kunna skapa den trygghet och det lugn de behöver.

En kontaktperson är en person som träffar ett barn/ungdom eller ung vuxen dagtid eller kvällar. Det kan vara så att personen behöver stöd flera gånger i veckan eller någon gång per månad. Ibland utgår behovet utifrån att personen behöver stöd i sociala sammanhang men det kan också handla om att man behöver få hjälp att komma igång med någon aktivitet, eller kanske behöver ha någon att prata med om livets olika utmaningar.

Hur går det till att bli familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson eller jourhem?

För att skapa de bästa förutsättningarna för barnet är det viktigt att varje familj är noga utredd. I utredningen ingår bland annat att vi tar utdrag ur register, gör hembesök samt intervjuar er. Ni får sedan gå en utbildning tillsammans med andra för att vara väl förberedda för ert uppdrag.

Behöver du eller ditt barn ett familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson?

Det är stödinsatser som kan beviljas från socialtjänsten. Vid en ansökan gör vi en utredning och bedömning av barnets eller den unges behov. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill göra en ansökan.

Sidan uppdaterad: 2024-05-29

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.