Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds och ni som föräldrar inte är gifta eller lever i ett samkönat förhållande måste faderskapet respektive föräldraskapet bekräftas i en formell handling.

Först när ni har undertecknat faderskapet eller föräldraskapet, får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

Gör bekräftelsen direkt till Skatteverket om:

  • föräldrarna är myndiga och folkbokförda i Sverige
  • barnet är folkbokfört i Sverige
  • bekräftelsen sker inom 14 dagar från barnets födelse
  • föräldrarna har e-legitimation
  • föräldrarna inte har skyddade personuppgifter
Bekräftelse direkt till Skatteverket

För föräldrar med en annan situation, som bor i Tjörn, Orust eller Stenungsunds kommun, kontakta oss.

Sidan uppdaterad: 2024-05-31