Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Här kan du läsa mer om skuldsanering och hur du ansöker om det.

Om skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis.

Om du uppfyller Kronofogdens villkor för skuldsanering och har en arbetsinkomst kommer du att få en betalplan att följa där du får förbehålla dig pengar för vissa bestämda utgifter och existensminimum för dig och familjen.

Om du redan lever på låg inkomst i form av till exempel sjukersättning, a-kassa eller försörjningsstöd kan du ändå ansöka och beviljas en skuldsanering utan att betala någonting.

Har du haft problem med dina skulder under en längre tid kan du ansöka om skuldsanering. Efter fem år kan du vara skuldfri.

Ansök om skuldsanering

Det är Kronofogden som utreder, bedömer och beslutar om du har rätt till en skuldsanering. Budget- och skuldrådgivningen hjälper dig att färdigställa en skuldsaneringsansökan som vi sedan skickar till kronofogden för bedömning.

Budget- och skuldrådgivningen hjälper dig under hela ansökningsprocessen och finns även med som ett stöd under den beslutade, i regel femåriga betalplanen. Du kan också ansöka om skuldsanering på Kronofogdens hemsida via en e-tjänst eller på en blankett på egen hand.

Sidan uppdaterad: 2024-04-09

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.