Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Vad gör en god man eller förvaltare?

En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Här kan du också läsa om förmyndare.

Regler för gode män, förvaltare, förmyndare och överförmyndare hittar du bland annat i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och lag om god man för ensamkommande barn.

Föräldrabalken Länk till annan webbplats.

Förmynderskapsförordningen Länk till annan webbplats.

Lagen om god man för ensamkommande barn Länk till annan webbplats.

Så här fungerar det med god man eller förvaltare

En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara dina juridiska och ekonomiska rättigheter. Du kallas för huvudman när du har god man eller förvaltare. Ett godmanskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar:

  • Sörja för person betyder att din gode man eller förvaltare ska företräda dig och bevaka dina intressen i mer personliga frågor och försöka se till att du får så goda levnadsvillkor som möjligt. Till exempel genom att delta i vårdplaneringar.
  • Att förvalta egendom betyder att din gode man eller förvaltare sköter din ekonomi, till exempel genom att se till att dina räkningar blir betalda.
  • Att bevaka rätt betyder att din gode man eller förvaltare ska bevaka dina rättigheter mot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Det kan till exempel innebära se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver.

Skillnad mellan en god man och en förvaltare

Att ha en god man är frivilligt

Det är frivilligt att ha god man och den som vill ha hjälp har alltid kvar sin beslutanderätt (rättshandlingsförmåga). Om personen som behöver hjälp inte förstår betydelsen av att ha god man och därför inte kan lämna sitt samtycke så krävs inget samtycke.

Det är läkare som gör bedömningen om huvudmannen förstår betydelsen av att ha en god man eller inte.

Den som får hjälp av en god man kallas för huvudman.

Att ha en förvaltare är en tvångsåtgärd

Till skillnad från god man så är ett förvaltarskap en tvångsåtgärd, det är alltså inte något du vanligtvis själv väljer att få. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt.

Du kan få en förvaltare om förutsättningarna är uppfyllda för en god man, men hjälpen ändå inte räcker till.

Det kan till exempel vara för att det finns en stor risk att du slösar bort dina pengar, att du drar på dig mycket skulder eller om det finns personer i din omgivning som försöker utnyttja dig ekonomiskt. Ett förvaltarskap kan då fungera som ett skydd för dig.

Du förlorar delvis din rättshandlingsförmåga

Om du får en förvaltare betyder det att du förlorar din rättshandlingsförmåga i de frågor där du har hjälp av en förvaltare.

Det kan till exempel betyda att du inte kan ingå avtal eller har tillgång till dina konton. Förvaltaren bestämmer själv i frågor som ingår i förvaltarens uppdrag.

Du har fortfarande kvar din bestämmanderätt i vissa frågor. Du kan till exempel alltid rösta i allmänna val, gifta dig, söka jobb och bestämma över din sjukvård.

Förvaltarskap kräver starka skäl

Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig, så krävs det starka skäl och en ordentlig utredning innan tingsrätten beslutar om förvaltarskap.

Du får vanligtvis också möjlighet att säga vad du tycker hos tingsrätten. Varje år utreder också överförmyndaren om förvaltarskapet fortfarande behövs.

Att vara god man eller förvaltare handlar i grunden om att hjälpa en annan människa.

Vad är en förmyndare?

En förmyndare företräder en omyndig person i rättsliga sammanhang. Det vanligaste exemplet är att föräldrar oftast fungerar som sina omyndiga barns förmyndare.

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.