Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Byta eller avsluta uppdrag god man

Läs mer om hur du gör om du är missnöjd med din gode man eller hur du gör om du inte längre behöver en god man.

Om du är missnöjd

Du kan skicka in ett klagomål eller synpunkt till oss. Vi skickar då en kopia av klagomålet till din gode man för att hen ska få säga vad hen tycker.

Efter att svaret har kommit till oss kommer vi att ta ställning till om vi behöver göra något mer. Har du begärt att förvaltaren ska bytas ut kommer ärendet att lyftas till överförmyndarnämnden för beslut.

Lämna synpunkt eller klagomål

Om du inte längre vill ha god man

Att ha god man är frivilligt och du bestämmer själv om du inte längre vill ha en god man. Kontakta berörd tingsrätt för att avsluta uppdraget. Du kan skicka e-post eller vanligt brev.

Se till att du skriver:

 • ditt namn
 • ditt personnummer
 • att du inte längre vill ha god man.

Om du vill byta god man

Kontakta överförmyndaren skriftligen om du vill byta god man.

En god man kan bara bytas ut om personen missköter sitt uppdrag eller om personen själv vill avsluta sitt uppdrag som god man.

Du kan lämna in ditt önskemål via vår e-tjänst:

Lämna synpunkt eller klagomål

Om du är anhörig till någon med god man

Avsluta uppdraget

En nära anhörig kan alltid ansöka om att uppdraget ska upphöra direkt hos tingsrätten. Som nära anhörig räknas:

 • make/maka,
 • sambo,
 • föräldrar,
 • syskon
 • eller barn.

Ansökan kan också göras av överförmyndaren och den gode mannen själv.

Kontakta tingsrätten om du som anhörig inte längre tycker att personen behöver god man.

Du kan skicka e-post eller vanligt brev.

Se till att du skriver:

 • ditt namn och kontaktuppgifter
 • namn och personnummer på den som har god man
 • varför uppdraget ska upphöra.

Kontakta berörd tingsrätt för att ansöka om att avsluta uppdraget.

Om huvudmannen har behov av mer hjälp

Om huvudmannen behöver mer hjälp av en god man så kan tingsrätten utöka uppdraget (jämka). Om hjälpen från en god man inte räcker till så kan tingsrätten besluta om förvaltare.

Det är tingsrätten som beslutar om jämkning förvaltarskap.

Kontakta berörd tingsrätt.

Om personen har behov av mindre hjälp

Om personen behöver mindre hjälp av en god man kan uppdraget begränsas (jämkas) av tingsrätten.

Kontakta berörd tingsrätt.

Vilken tingsrätt ska jag vända mig till?

Om du är folkbokförd i Stenungsund, Tjörn eller Orust vänder du dig till Uddevalla tingsrätt, är du folkbokförd i Lilla Edet vänder du dig till Vänsersborgs tingsrätt.

Stenungsund, Tjörn eller Orust

Uddevalla tingsrätt
BOX 323
451 18 UDDEVALLA

Uddevalla tingsrätt (domstol.se) Länk till annan webbplats.

Lilla Edet

Vänersborgs tingsrätt
BOX 1070
462 28 VÄNERSBORG

Vänersborgs tingsrätt (domstol.se) Länk till annan webbplats.

Om huvudmannen dör

Om huvudmannen dör så upphör uppdraget automatiskt och dödsboet tar över ansvaret. Kontakta alltid överförmyndaren om huvudmannen dör.

Sidan uppdaterad: 2024-03-28