Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Byta eller avsluta uppdrag förvaltare

Läs mer om att byta förvaltare eller hur du gör om du inte längre behöver förvaltare.

Om du är missnöjd

Du kan skicka in ett klagomål eller synpunkt till oss. Vi skickar då en kopia av klagomålet till din förvaltare för att hen ska få säga vad hen tycker.

Efter att svaret har kommit till oss kommer vi att ta ställning till om vi behöver göra något mer. Har du begärt att förvaltaren ska bytas ut kommer ärendet att lyftas till överförmyndarnämnden för beslut.

Lämna synpunkt eller klagomål (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Om du inte längre vill ha eller behöver förvaltare

Om du inte längre har behov av förvaltare så kan du ansöka hos berörd tingsrätt om att avsluta uppdraget. Tingsrätten prövar då om förvaltarskapet ska upphöra.

Du kan skicka e-post eller vanligt brev.

Se till att du skriver:

 • ditt namn
 • ditt personnummer
 • att du inte längre har behov av förvaltare och varför

Minskat behov av hjälp

Om hjälpbehovet har minskat och du behöver en god man i stället, så kan tingsrätten besluta om det. Kontakta berörd tingsrätt.

Om du vill byta förvaltare

Kontakta överförmyndaren skriftligen om du vill byta förvaltare.

Du kan byta förvaltare om personen missköter sitt uppdrag eller om personen vill bli utbytt. Berätta därför varför du vill byta förvaltare.

Du kan lämna in ditt önskemål via vår e-tjänst:

Lämna synpunkt eller klagomål (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Om du är anhörig till någon som har förvaltare

Avsluta förvaltarskapet

En nära anhörig kan alltid ansöka om att uppdraget som förvaltare ska upphöra. Det gör du hos tingsrätten.

Som nära anhörig räknas:

 • make och maka
 • sambo
 • föräldrar
 • syskon
 • barn.

Överförmyndaren och förvaltaren kan också ansöka om att uppdraget ska upphöra.

Kontakta tingsrätten om du som anhörig inte längre tycker att förvaltarskapet ska fortsätta. Du kan skicka e-post eller vanligt brev.

Se till att du skriver:

 • ditt namn och kontaktuppgifter
 • namn och personnummer på den som har förvaltare
 • varför du tycker att förvaltarskapet ska upphöra.

Kontakta berörd tingsrätt.

Om personen har behov av mindre hjälp

Om behovet av hjälp finns kvar men har minskat, så kan tingsrätten besluta att förvaltarskapet ska begränsas eller att huvudmannen i stället får hjälp av en god man. Kontakta berörd tingsrätt.

Vilken tingsrätt ska jag vända mig till?

Om du är folkbokförd i Stenungsund, Tjörn eller Orust vänder du dig till Uddevalla tingsrätt, är du folkbokförd i Lilla Edet vänder du dig till Vänersborgs tingsrätt.

Stenungsund, Tjörn eller Orust

Uddevalla tingsrätt
BOX 323
451 18 UDDEVALLA

Uddevalla tingsrätt (domstol.se) Länk till annan webbplats.

Lilla Edet

Vänersborgs tingsrätt
BOX 1070
462 28 VÄNERSBORG

Vänersborgs tingsrätt (domstol.se) Länk till annan webbplats.

Om huvudmannen dör

Om huvudmannen dör så upphör uppdraget automatiskt huvudmannens dödsbo tar över. Kontakta överförmyndaren om huvudmannen dör.

Sidan uppdaterad: 2024-03-28

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.