Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ansökan om god man eller förvaltare

Här kan du läsa mer hur du ansöker om en god man eller förvaltare.

Vem kan få en god man?

God man kan du få, som på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person. Finns det något enklare sätt för dig att få hjälp så ska det prövas först.

Den person som får en god man kallas huvudman.

Vem kan ansöka om en god man eller förvaltare?

De som kan ansöka om god man eller förvaltare är:

  • personen som behöver hjälp
  • personens maka eller make eller sambo
  • närmaste släktingar (till exempel barn, föräldrar och syskon)
  • överförmyndaren i kommunen
  • framtidsfullmaktshavare
  • en god man eller förvaltare.

Om du inte tillhör den personkrets som kan ansöka om god man eller förvaltare för någon annans räkning kan du i stället anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndaren. Vem som helst kan göra en anmälan. Överförmyndarnämnden utreder sedan behovet och om behov av god man eller förvaltare finns, ansöker överförmyndaren om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten.

Hur ansöker jag om god man eller förvaltare?

Du ansöker direkt till tingsrätten. Vilken tingsrätt du ansöker hos beror på vilken kommun du är folkbokförd i.

Stenungsund, Tjörn eller Orust

Ansökan om god man eller förvaltare gör du hos Uddevalla tingsrätt om du är folkbokförd i på Tjörn, Orust eller i Stenungsunds kommun.

Uddevalla tingsrätt
BOX 323
451 18 UDDEVALLA

Uddevalla tingsrätt (domstol.se) Länk till annan webbplats.

Lilla Edet

Om du är folkbokförd i Lilla Edet skickar du ansökan till Vänersborgs tingsrätt.

Vänersborgs tingsrätt
BOX 1070
462 28 VÄNERSBORG

Vänersborgs tingsrätt (domstol.se) Länk till annan webbplats.

Ansökningsblanketter

Egen ansökan om god man eller förvaltare Pdf, 79 kB.

Ansökan av anhörig om god man eller förvaltare Pdf, 82 kB.

Hur lång tid tar det innan jag får en god man eller förvaltare?

En vanlig handläggningstid är flera månader från ansökan till beslut. Om en ansökan är akut kan det gå snabbare.

Hur lång tid det tar kan bero på:

  • hur snabbt det går att hitta en person som kan hjälpa dig
  • om tingsrätten har all information som de behöver i ansökan för att ta beslut
  • Vet du någon som är i behov av god man eller förvaltare?

Sidan uppdaterad: 2024-03-26