Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Tillfällig god man

Ibland kan ett barn behöva en god man under en begränsad tid.

Det kan bli aktuellt om till exempel en förmyndare blir allvarligt sjuk, avtjänar fängelsestraff eller på något annat sätt är förhindrad att utöva förmyndarskapet.

Oftast handlar det om situationer när det kan finnas risk för intressekonflikt mellan barnet och förmyndaren. Till exempel när förmyndaren ska företräda både sig själv och barnet vid en rättshandling. Samma sak gäller om förmyndarens sambo, maka eller make ska ingå rättshandlingen med barnet.

De vanligaste tillfällena när barn ska ingå avtal med förmyndare eller förälder eller förälderns maka/make/sambo är när barnet:

  • har del i samma dödsbo
  • gemensamt ska köpa eller sälja en bostad
  • ska få en bostad i gåva från förälder.

Det är överförmyndaren som beslutar om att utse en tillfällig god man och prövar också om den föreslagna gode mannen är lämplig.

Ansökan om god man vid jävsförhållande enligt 11 kap 2 § föräldrabalken (myndig) BLANKETT

Ansökan om god man vid jävsförhållande enl 11 kap 2 § föräldrabalken (omyndig) BLANKETT

Bevaka bortavarandes rätt i dödsbo

Om en avliden har arvingar som befinner sig på okänd ort, eller om det är osäkert i fall det finns några arvingar, behöver en god man tillsättas för att bevaka bortavarandes rätt vid bouppteckning, bodelning och arvskifte.

Anmälan om behov av god man får göras av den som har dödsboet i sin vård.

Ansökan om god man enligt 11 kap 3 § föräldrabalken Pdf, 326 kB.

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.