Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

God man för ensamkommande barn

Om ett barn kommer till Sverige utan en vårdnadshavare och utan uppehållstillstånd, så ska barnet få hjälp av en god man.

En god man ska ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta barnets frågor. Det är överförmyndaren som utser en god man för ensamkommande barn.

Vilken överförmyndare som har ansvar för att ordna god man för barnet bestäms av var barnet befinner sig (under asylprocessen) eller var barnet är folkbokfört (om barnet har fått uppehållstillstånd).

Vilket ansvar har jag som god man för ensamkommande barn?

Gode mannens uppgift är att i första hand se till att barnet får en trygg tillvaro under sin första tid i Sverige.

Som god man ersätter du inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet under tiden för godmanskapet. Du ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden av barnet, det gör boendet, och är inte heller underhållsskyldig eller skadeståndsskyldig för barnet.

En god man ska till exempel:

  • Ha regelbunden kontakt med barnet, boende, skola, socialtjänst och andra runtomkring barnet.
  • Hjälpa och stötta inför och under asylutredningen.
  • Ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket och vara med på möten med dem.
  • Företräda barnet i kontakter med myndigheter.
  • Ansöka om bidrag, stöd och insatser enligt socialtjänstlagen.
  • Verka för en familjeåterförening.
  • Ta hand om barnets tillgångar.
  • Se till så att barnet har det bra på sitt boende.

Som god man för ensamkommande barn har du ingen lagstadgad tystnadsplikt men ska självklart inte föra vidare känsliga uppgifter till utomstående. Du ska inte heller föra vidare information som berättats i förtroende.

Vem kan bli god man för ensamkommande barn?

För att bli god man i Stenungsund, Orust, Lilla Edet och/eller Tjörn måste du först gå en godmansutbildning för ensamkommande barn. Det skapar en bra grund och goda förutsättningar för dig att utföra ditt uppdrag.

Utöver utbildningskravet så kontrollerar vi även att du som vill bli god man inte har betalningsanmärkningar, förekommer i belastningsregistret eller i socialregistret.

Du måste gå en utbildning

Om du är intresserad av att gå en godmansutbildning för ensamkommande barn så kan du kontakta Medborgarskolan, Folkuniversitetet eller ABF. Information om nästa utbildningstillfälle finns på deras webbplatser:

Medborgarskolan Länk till annan webbplats.

Folkuniversitetet Länk till annan webbplats.

ABF Länk till annan webbplats.

Det finns även andra utbildningssamordnare som har godmansutbildningar för ensamkommande barn.

Frivillig utbildning hos Sveriges kommuner och regioner

Innan du går en godmansutbildning för ensamkommande barn så kan du också gå en webbutbildning om ensamkommande barn. Utbildningen ger en bra bild över vad det innebär att vara god man för ett ensamkommande barn.

Utbildningen finns på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats och är kostnadsfri.

Webbutbildning hos Sveriges kommuner och regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Intresseanmälan för att bli god man för ensamkommande barn

När du har gått en godmansutbildning för ensamkommande barn så kan du lämna in en intresseanmälan att bli god man för ensamkommande barn. Om du har frågor som rör uppdraget är du alltid välkommen att kontakta oss.

Anmäl ditt intresse

Redovisning av uppdraget

Du redovisar uppdraget varje två gånger om året till oss på Överförmyndarenheten. Du redovisar då vad du gjort i ditt uppdrag för den aktuella perioden. I samband med det kan du också begära arvode. Redovisningsperioderna är 1 april - 30 september och 1 oktober - 31 mars.

Redogörelse/begäran av arvode för utfört uppdrag Pdf, 350 kB.

Förteckning

När du blir god man ska du lämna in en förteckning till oss på Överförmyndarenheten.

Du ska lämna in den till oss inom två månader från den dag du blev förodnad god man. I förteckningen uppger du de tillgångar och skulder barnet hade den dagen du blev god man. I de flesta fall så har det ensamkommande barnet varken tillgångar eller skulder vid ankomst till Sverige.

Om barnet varken har tillgångar eller skulder måste den gode mannen ändå lämna in en förteckning. I förteckningen uppger du då noll kronor i tillgångar och noll kronor i skulder.

Förteckning Pdf, 361 kB.

Arvode

Som god man för ensamkommande barn har du rätt till ett skäligt arvode. Arvodet skiljer sig åt om barnet är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd.

Om barnet är asylsökande, och fram till två månader efter hen fått uppehållstillstånd, utgår ett arvode om 3 procent av prisbasbeloppet per månad. Två månader efter att barnet fått uppehållstillstånd utgår ett arvode om 2 procent av prisbasbeloppet per månad.

Aktuellt prisbasbelopp (scb.se Länk till annan webbplats.

I undantagsfall så kan arvodet bli högre eller lägre om insatserna för den gode mannen varit särskilt krävande alternativt mindre krävande än ett normalt uppdrag.

I uppdraget kan du även begära milersättning och kostnadsersättning. Kostnadsersättning betalas ut med ett schablonbelopp om 2 procent av prisbasbeloppet per år. Eftersom det är en schablon behöver du inte bifoga några underlag. Om du yrkar ersättning för kostnader som överstiger schablonbeloppet behöver du bifoga samtliga underlag som styrker kostnaden.

Sidan uppdaterad: 2024-03-26