Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är ett förebyggande alternativ till att få hjälp från till exempel en god man. Du behöver vända dig till en jurist för hjälp med en framtidsfullmakt.

Framtidsfullmakt är ett förebyggande alternativ till att få hjälp från till exempel en god man. Reglerna hittar du i lagen (2017:310) om framtidsfullmakter.

En framtidsfullmakt måste upprättas när du är kapabel att ta egna beslut. Du kan då bestämma vem eller vilka du vill ska ta vissa typer av beslut åt dig om du själv inte längre kan. Du kallas då för fullmaktsgivare och den som ska företräda dig kallas fullmaktshavare.

Vi kan inte hjälpa till med att upprätta framtidsfullmakter. Du kan behöva anlita en jurist för att upprätta en framtidsfullmakt.

Vi har ingen allmän tillsyn över hur framtidsfullmakter används, men i vissa fall kan vi begära in redovisning från fullmaktshavaren och besluta att fullmakten inte får användas. Det kan till exempel vara aktuellt om fullmakten missbrukas.

Vad ska fullmakten innehålla?

För att en framtidsfullmakt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Bland annat ska framtidsfullmakten vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer. Fullmaktsgivaren måste förstå vad hen gör när hen skriver framtidsfullmakten. 

Det här ska stå med i en fullmakt:

  • att det är en framtidsfullmakt
  • vem som är fullmaktshavare
  • fullmaktens omfattning och eventuella villkor.

Fullmaktshavaren ska vara lojal och samråda med fullmaktsgivaren. Fullmaktshavaren måste inte redovisa sitt uppdrag till någon myndighet.

Missbrukande av framtidsfullmakt

Om du tror att en framtidsfullmakt missbrukas så kan du anmäla det till överförmyndaren. Vi kommer då att utreda om vi ska begära in en redovisning, att fullmakten inte längre får användas eller om det istället behövs en god man.

Om du vill få en prövning i domstol om en framtidsfullmakt har trätt i kraft så kontaktar du din tingsrätt.

Stenungsund, Tjörn eller Orust

Om du är folkbokförd i på Tjörn, Orust eller i Stenungsunds kommun vänder du dig till Uddevalla tingsrätt.

Uddevalla tingsrätt
BOX 323
451 18 UDDEVALLA

Uddevalla tingsrätt (domstol.se) Länk till annan webbplats.

Lilla Edet

Om du är folkbokförd i Lilla Edets kommun vänder du dig till Vänersborgs tingsrätt.

Vänersborgs tingsrätt
BOX 1070
462 28 VÄNERSBORG

Vänersborgs tingsrätt (domstol.se) Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-03-26