Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Det här är överförmyndarenheten

Stenungsunds kommun har en gemensam överförmyndarnämnd med Tjörn, Orust och Lilla Edets kommuner. Det är en kommunal myndighet som har kontroll och tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

Kontakta Överförmyndarenheten

Vi delar handläggare med Tjörns, Lilla Edets och Orusts kommuner. Överförmyndarenheten finns i Stenungsunds kommunhus.

0303-73 00 00

overformyndaren@stenungsund.se

Telefontid

Överförmyndarenheten har telefontid helgfria vardagar, måndag-torsdag 10-11. När du ringer till oss kommer du till Kontaktcenter, som kan hjälpa dig direkt med vissa frågor. Om de inte kan hjälpa dig direkt kommer de att ta dina uppgifter och en handläggare kommer sedan att ta kontakt med dig.

Boka besök

Vill du träffa en handläggare måste du först boka en tid. Ring eller mejla oss för att boka.

Överförmyndarnämnden

Lilla Edets, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd. Varje kommun har en ledamot och en ersättare i nämnden.

Överförmyndarnämnd

Kommunerna har ett samarbetsavtal och handläggningen sker i Stenungsund.

Tillsyn och ansvar

Överförmyndarenhetens ansvar

Det är överförmyndarenheten som ska kontrollera att gode män, förvaltare och förmyndare använder personers tillgångar för deras nytta, och att pengarna är tryggt placerade och ger en skälig avkastning. Om överförmyndar­enheten begär in upplysningar om verksamheten är gode män, förvaltare och förmyndare skyldiga att lämna uppgifter till överförmyndar­en.

Överförmyndar­enheten granskar hur gode män, förvaltare och förmyndare förvaltar personers ekonomi genom att kräva in redovisningshandlingar (förteckningar, årsräkning, sluträkning). Om gode män, förvaltare eller förmyndare låter bli att lämna in sin redovisning i rätt tid, kan överförmyndaren kräva in handlingen genom ett vitesföreläggande.

Tillsyn av överförmyndare och överförmyndar­nämnder

Överförmyndaren/nämnden utses av kommunfullmäktige. Länsstyrelsen och Justieombudsmannen har tillsyn över verksamheten. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga hos tingsrätten. Enskilda kan vända sig till Länsstyrelsen Västra Götaland om de har klagomål på överförmyndarnämnden i Stenungsund, Tjörn, Orust eller Lilla Edet.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.