Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bli god man eller förvaltare

Vill du stödja en medmänniska som god man eller förvaltare? Vi söker dig som vill finnas där för en medmänniska som har svårt att klara sin vardag. Kan du dela med dig av omsorg och har respekt för integritet? Har du ett utvecklat ordningssinne och lätt för att hålla koll på siffror och papper? Bli god man eller förvaltare!

Att vara god man eller förvaltare

Godmanskap är en frivillig hjälpinsats. En person som har god man kallas huvudman. Uppdraget som god man kan bestå av en, två eller tre av dessa delar.

  • Sörja för person betyder att du som god man eller förvaltare ska företräda personen och bevaka personens intressen i mer personliga frågor och försöka se till att personen får så goda levnadsvillkor som möjligt. Till exempel genom att delta i vårdplaneringar.
  • Att förvalta egendom betyder att du som god man eller förvaltare sköter personens ekonomi, till exempel genom att se till att personens räkningar blir betalda.
  • Att bevaka rätt betyder att du som god man eller förvaltare ska bevaka personens rättigheter mot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Det kan till exempel innebära att du ska se till att personen får de insatser och ersättningar från samhället som den har rätt till och behöver.

Om godmanskap inte är tillräckligt, till exempel för att huvudmannen motsätter sig hjälp, kan förvaltarskap bli aktuellt.

Välkommen med din intresseanmälan

Är du intresserad av att bli god man är du välkommen att skicka in din intresseanmälan till oss.

Intresseanmälan att bli god man

Ange i din intresseansökan om du är intresserad av att ta uppdrag i en eller flera av våra kommuner: Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet.

Överförmyndaren utreder lämplighet

Du skickar in din intresseanmälan till Överförmyndaren. Vi gör sedan en utredning för att bedöma om du är lämplig att ta ett uppdrag som god man eller förvaltare.

Enligt lagen ska du vara ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”. I bedömningen tittar vi bland annat på att du inte har för många uppdrag som god man/förvaltare, är myndig och inte själv har en god man eller förvaltare. Normalt kontrollerar vi också om det finns uppgifter om dig i Rikspolisstyrelsens belastningsregister, Socialregistret och hos Kronofogden.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Det viktigaste är att du har viljan och tiden till att lära att känna och hjälpa en medmänniska. Det är också viktigt att du är ansvarfull och ekonomiskt lagd. Att du har koll på olika regler i samhället eller viljan att sätta dig in i dem. Du är kanske anhörig till någon som behöver hjälp eller så har du tid och lust över till att hjälpa en medmänniska att sköta sin vardag.

Arvode

Den som är god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget.

Det är överförmyndaren som beslutar både om arvodets storlek och vem som ska betala det. Läs mer om arvode på sidan Ersättning som god man, förvaltare och förmyndare.

Ersättning som god man, förvaltare och förmyndare

Sidan uppdaterad: 2024-03-26