Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Anhörigbehörighet

Anhörigbehörighet är ett verktyg för familjemedlemmar att hjälpa en annan familjemedlem som på grund av till exempel sjukdom inte längre har förmåga att ta hand om sin ekonomi.

Nära anhöriga kan i vissa fall företräda en person som inte längre kan fatta egna beslut. Den anhörige kan då utföra vardagliga ärenden som att betala räkningar, teckna försäkringar, ansöka om särskilt boende, deklarera eller ansöka om bidrag.

Det är i första hand make, maka eller sambo som kan företräda personen. Om det inte är möjligt så kan barn, barnbarn, föräldrar, syskon och sist syskonbarn i stället företräda personen.

Vad som ingår i behörigheten kan variera för olika personer och får bestämmas med utgångspunkt i den enskildes livssituation och behov.

Anhörigbehörigheten kan inte användas om det finns en giltig framtidsfullmakt eller om det finns en god man eller förvaltare.

Läs mer om anhörigbehörighet på svenska Bankföreningen Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-03-26