Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Rättigheter och skyldigheter vid försörjningsstöd

För att ha rätt till försörjningsstöd måste du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Om du är arbetslös kräver vi att du är aktivt arbetssökande. Vi kräver också att du söker de ersättningar som du är berättigad till och att du i första hand använder de inkomster och tillgångar du har. Först därefter kan du bli berättigad till stöd.

Eget ansvar

I första hand har du alltid ett eget ansvar att reda upp din ekonomiska situation, till exempel genom att ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, underhållsstöd, sjukpenning eller arbetslöshetsersättning. Har du pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste detta användas innan du kan få försörjningsstöd. Försörjningsstödet är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät.

Alla som bor i Stenungsunds kommun och inte har tillräckligt med pengar för att försörja sig och sin familj kan ansöka om försörjningsstöd. Socialtjänstlagen är den lag som reglerar rätten till stöd.

Försörjningsstöd är ett villkorat bidrag

Försörjningsstöd är ett villkorat bidrag och prövas individuellt. När du ansöker om försörjningsstöd första gången måste du komma på ett personligt besök. Uppgifter om bland annat om dina inkomster, utgifter och tillgångar lämnas på en särskild ansökningsblankett. Uppgifterna är sekretessbelagda och dokumenteras. Personalen hos oss har tystnadsplikt.

Försörjningsstöd

Om du är arbetssökande

Är du arbetssökande måste du:

 • Vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.
 • Söka alla arbeten som du har möjlighet att utföra, även utanför det yrkesområde som du har utbildning inom eller erfarenhet ifrån.
 • Vara beredd att ta de arbeten eller arbetsmarknadsinsatser som du blir erbjuden.
 • Redovisa din planering med Arbetsförmedlingen.

Sök ersättningar

I första hand ska du alltid söka de ersättningar som du har möjlighet att få, till exempel:

 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • bostadsbidrag
 • underhållsstöd
 • barnbidrag
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsstöd
 • etableringsersättning.

Sjukdom

Vid sjukdom ska du ha ett aktuellt medicinskt underlag där sjukperioden och din arbetsförmåga finns beskrivet.

Du måste lämna riktiga uppgifter

Lämnar du oriktiga uppgifter, eller utelämnar uppgifter, i din ansökan kan det leda till en utredning av misstänkt bidragsbrott. En sådan utredning kan resultera i en polisanmälan, åtal och återkrav.

Känner du dig osäker på hur du ska fylla i din ansökan kan du vända dig till medborgarservice eller till den handläggare du har kontakt med.

Anmäl till oss om din ekonomiska situation förändras

Du är skyldig att meddela om din ekonomiska situation förändras. Det kan vara ändrade inkomster, ändrade familjeförhållanden eller något annat som kan påverka storleken på ditt försörjningsstöd.

Sekretess och tystnadsplikt

Du som får försörjningsstöd blir registrerad i socialregistret. Hos socialtjänsten är uppgifter om enskildas personliga förhållanden skyddade av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. All vår personal har tystnadsplikt och inga uppgifter om dig får lämnas till obehöriga. Du har själv alltid rätt att få läsa din akt och att lämna synpunkter på utredningar som gjorts om dig.

Sidan uppdaterad: 2024-04-04