Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din egna ekonomiska försörjning. Stödet ska täcka det mest nödvändiga som till exempel mat, kläder och boende.

Målet är att bidraget ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. För att du ska kunna få försörjningsstöd har du vissa skyldigheter.

Läs om om dina skyldigheter och rättigheter innan du ansöker

Rättigheter och skyldigheter vid försörjningsstöd

Ska du ansöka för första gången vill vi träffa dig först. Boka då ett möte med en handläggare för nybesök.

På nybesöket träffar du en av våra handläggare som går igenom din situation och utreder din rätt till försörjningsstöd.

Mottagning för nybesök

Du bokar en tid via Kontaktcenter.
Du når Mottagningen för nybesök säkrast mellan klockan 8.30 och 9.30 på vardagar.

Du ansöker om fortsatt försörjningsstöd en månad i taget via vår digitala tjänst.

Ansök om fortsatt försörjningsstöd

Du kan ansöka om fortsatt försörjningsstöd och följa ditt ärende direkt i din dator, telefon (smartphone) eller surfplatta. För att kunna ansöka behöver du ett BankID.

Logga in med BankID

Logga in med BankID och fyll i ansökan. Du kan också söka via din smartphone. Om ni är två som söker behöver båda signera ansökan när den är färdig. Om du inte redan har ett BankID kan du få hjälp att ordna det via din bank.

Innan du ansöker

Innan du startar ansökan är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp i din ansökan. När du gör en digital ansökan behöver du inte bifoga handlingar på dina utgifter som till exempel fakturor eller kvitton.

Spara ditt underlag i tre månader

Alla dina uppgifter måste stämma överens med ditt underlag och vid en kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat. Tänk därför på att alltid spara handlingar och underlag i minst tre månader. Vid en kontroll kommer vi att kontakta dig och meddela vilka handlingar du ska lämna in.

Följa ärendet

I den digitala tjänsten kan du se hur det går för din ansökan från det du lämnat in den tills du får ett beslut.

Följ ditt ärende

När du loggat in med BankID kan du:

 • se när din ansökan kommit in och när den behandlas
 • får du besked om någon handling saknas
 • ser vad beslutet blev och varför
 • kan du se om och när du får pengar och hur mycket
 • kan du bifoga handlingar som efterfrågats
 • kan du se vem som är din handläggare
 • skicka meddelanden till din handläggare
 • se meddelanden du fått från din handläggare
 • finns information om hur du överklagar ett beslut

Om något nytt händer i ditt ärende får du en avisering av oss

För att inte missa någon avisering från oss är det bra om du ser till att dina kontaktuppgifter är aktuella.

Behöver du hjälp med att göra din ansökan digitalt?

Behöver du hjälp att göra din ansökan digitalt är du välkommen till Kontaktcenter på Strandvägen 15, i Stenungsund. Ta med en surfplatta eller din telefon så kan du få guidning av personalen genom den digitala ansökan. Glöm inte att ta med de handlingar du behöver för att göra din ansökan.

Till exempel:

 • kontoutdrag för dina konton
 • underlag för inkomster (exempelvis lönespecifikation)
 • kvitton på de betalningar du gjort
 • hyresavi
 • underlag på övriga kostnader (exempelvis elräkning).

Du kan även kontakta din handläggare för försörjningsstöd om du har frågor.

Kan jag ansöka med pappersblankett?

Kan du av någon anledning inte ansöka digitalt, kontaktar du din handläggare för att bestämma om ett undantag för dig att få söka via pappersblankett. Observera att pappersblanketten i så fall måste vara fullständigt ifylld, annars riskerar du att få avslag på din ansökan om försörjningsstöd.

Hantering av uppgifter

Genom att du skickar in din ansökan medger du att dina personuppgifter registreras och behandlas i våra datasystem. Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Vårt arbete med personuppgifter

Uppgifterna du lämnar i din ansökan kan endast ses av dig och din handläggare. De uppgifter som du lämnar till oss hanteras enligt de lagar och bestämmelser vi har att följa. Vår personal har tystnadsplikt.

Hur mycket pengar kan jag få?

Hur stort försörjningsstöd du kan få beror på ditt hushålls inkomster, tillgångar och övriga bidrag. Tillgångar på banken minskar till exempel stödet. Om du normalt har goda inkomster men en enstaka månad har sämre inkomst är det inte självklart att du har rätt till försörjningsstöd.

Provberäkning av försörjningsstöd

Socialstyrelsen har ett verktyg på sin webbplats där du kan provberäkna om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd.

Socialstyrelsens provberäkning för försörjningsstöd Länk till annan webbplats.

Riksnormen

Storleken på försörjningsstödet räknas ut för varje månad och baseras på en riksnorm som beslutas av regeringen och är gemensam för alla kommuner.

Riksnormen Länk till annan webbplats.

Vad händer när jag skickat in ansökan?

När du skickat in en ansökan om ekonomiskt bistånd gör en handläggare en utredning. Handläggaren tar då hänsyn till ditt hushålls behov, tillgångar, inkomster och vad ditt hushåll behöver för ekonomisk hjälp.

Storleken på försörjningsstödet räknas ut för varje månad och baseras på en riksnorm som beslutas av regeringen och är gemensam för alla kommuner.

Riksnormen Länk till annan webbplats.

Uppgifterna är sekretessbelagda och dokumenteras. Du får ett beslut på hur stort försörjningsstöd du har beviljats samt för vilken tidsperiod. Vi skickar alltid en avisering till dig när något nytt, som till exempel ett beslut, har skett i ärendet.

Vad ska pengarna räcka till?

Försörjningsstödet ska räcka till rimliga kostnader för:

 • mat,
 • boende,
 • hushållsel,
 • arbetsresor,
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa,
 • kläder och skor,
 • lek och fritid,
 • hemförsäkring,
 • förbrukningsvaror,
 • hälsa och hygien,
 • dagstidning och telefon.

Om du har behov kan du även få hjälp med bland annat:

 • mediciner och läkarvård enligt recept och högkostnadskort,
 • tandvård,
 • hemutrustning,
 • spädbarnsutrustning,
 • glasögon,
 • barnomsorg- och hemtjänstavgifter.

Om du inte kan få ett förstahandskontrakt på grund av skulder har du möjlighet att ansöka om Kommunal hyresgaranti.

Du ansöker genom att boka tid hos våra boendesekreterare som utreder om du har rätt till biståndet.

För att ha möjlighet att beviljas biståndet ska dessa förutsättningar vara uppfyllda:

 • Du måste stå i kö för bostad hos Stenungsundshem, kommit fram i kön och fått ett erbjudande om bostad.
 • Du ska ha varit folkbokförd i Stenungsunds kommun i minst 12 månader. Minst 6 månader för barnfamiljer
 • Du ska ha ekonomiska förutsättningar att klara av att betala hyran. Budgetkalkyl görs utifrån Konsumentverkets riktlinjer för rimlig levnadsnivå.
 • Som inkomst räknas lön, a-kassa, sjukersättning, studiestöd samt inkomster från Försäkringskassan.
 • Om du har en anställning ska du vara ansluten till inkomstbaserad a-kassa.
 • Du får inte ha förfallna, oreglerade skulder som är nyare än 5 år.
 • Du får inte ha hyresskulder till Stenungsundshem
 • Du ska inte kunna få eget förstahandskontrakt utan hyresgaranti.

Du måste alltid meddela oss förändringar

Under den tid du får försörjningsstöd ska du alltid meddela Stöd- och försörjningsenheten om alla förändringar som sker i dina inkomster och förhållanden i övrigt. Om du medvetet lämnar ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan du bli polisanmäld och åtalad för bedrägeri.

Beslut och pengar

Beslutet skickas till dig tillsammans med beräkningen som vi gjort.
Blir du beviljad försörjningsstöd sätts pengarna in på det bankkonto som du uppgett.

Om du vill överklaga beslutet

Får du avslag på din ansökan om försörjningsstöd kan du skriftligen överklaga beslutet till förvaltningsrätten inom tre veckor. Överklagandet lämnas till Stöd- och försörjningsenheten som efter genomgång för eventuell omprövning av beslutet skickar det vidare till förvaltningsrätten.

Information om hur du överklagar ett kommunalt beslut

Vi har sekretess

Du som har ett ärende hos socialtjänsten blir registrerad i ett personregister. De uppgifter som finns i registret skyddas av sekretess och alla anställda har tystnadsplikt.

Sidan uppdaterad: 2024-06-19