Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Anhörigstöd och avlastning

Har du en närstående, yngre eller äldre, som på grund av sjukdom, missbruk, beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd i vardagen? Du som anhörig är viktig och gör en betydelsefull insats i vardagen och ibland kan också du behöva stöd.

Det här kan anhörigstödet erbjuda hjälp med

Din närstående kan vara familjemedlem, släkting, granne eller en god vän. Du behöver inte dela bostad för att räknas som anhörig. Om du önskar stöd eller vägledning är du välkommen att ta kontakt med kommunens anhörigsamordnare.

Anhörigsamordnaren tillhandahåller kostnadsfritt stödjande samtal och utgår från hur din situation som anhörig kan göras mer hanterbar samt kan vägleda dig så att du kommer i kontakt med den information, hjälp eller instans du behöver. Du kan vara anonym och tystnadsplikt råder. Samtal av terapeutisk inriktning erbjuds inte, vid behov lotsas du då vidare till rätt instans för mer stöd. Samtal kan genomföras på telefon, i hemmet, i kommunens lokal eller under en promenad, det är upp till dig!

Kontakta kommunen

Ansöka om bistånd för stöd

Det finns också möjlighet att ansöka om avlösning i hemmet, ledsagning, korttidsvistelse, växelvistelse och annat stöd via socialsekreterare. Kontakta vår socialtjänst om du vill ansöka om:

Sidan uppdaterad: 2024-06-10