Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Det här stödet kan du få

Du kan ansöka om stöd för det du upplever att du behöver hjälp med. Vilket stöd du får beror på vilket behov våra socialsekretare bedömer att du har rätt till enligt socialtjänstlagen. Din ansökan om stöd, också kallat bistånd, kan du göra både muntligt och skriftligt.

Vilket stöd kan jag ansöka om?

Du kan bland annat ansöka om:

 • Hemtjänst
 • Trygghetslarm
 • Nattlig tillsyn
 • Hemsjukvård
 • Hjälpmedel och rehabilitering
 • Äldreboende eller korttidsplats
 • Resor, färdtjänst
 • Vård i livets slutskede
 • Dagverksamhet
 • Trygg hemgång
 • Anhörigstöd

Vad kostar det?

Avgiften för insatserna varierar, dels beroende på din inkomst och dels beroende på insats.

Avgifter för vård och omsorg

Hur gör jag för att ansöka?

Kontakta Biståndsenheten via kommunens kontaktcenter eller använd våra e-tjänster:

Ansök om stöd

Vad händer sedan?

Du träffar en socialsekreterare och ni går tillsammans igenom din situation. Socialsekreteraren utreder ditt ärende och fattar ett beslut. Det beslutet grundar sig på socialtjänstlagen och den kommunala vägledning som finns samt dina behov och önskemål. Du får utredningen samt ett skriftligt beslut skickat till dig. I beslutet framgår tydligt vilken hjälp du har fått beviljad eller om du har fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du har fått avslag på din ansökan kan du få hjälp av en socialsekreterare med att överklaga beslutet. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du har fått ditt beslut.

Överklaga beslut

Bostadstillägg

Du kan söka bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du får låg pension. Du ansöker om stödet av Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Vi har sekretess

Du som har ett ärende hos socialtjänsten blir registrerad i ett personregister. De uppgifter som finns i registret skyddas av sekretess och alla anställda har tystnadsplikt.

Sidan uppdaterad: 2024-05-17