Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Dagverksamhet

Dagverksamheten riktar sig till äldre och funktionsnedsatta med behov av stöd, kontakt och social gemenskap. Vi har två dagverksamheter i Stenungsund, en med inriktning omsorg och en med inriktning demens.

Målsättning

Målsättningen med vår verksamhet är att bevara och stimulera brukarnas intressen, få en trevlig och meningsfull vardag i gemenskap och trygghet med andra. Vi umgås och gör saker tillsammans, var och en efter sin förmåga. Vi hjälps åt med disk, matlagning, bakning, dukning och ibland rensar vi i rabatterna i trädgården. Diskussioner, sång och musik upptar en stor del av dagen.

Vi vill gärna har en bakgrundshistoria, levnadsberättelse, om våra brukare samt telefonnummer till anhöriga i samband med att brukaren börjar hos oss. Brukaren kan komma till oss en eller flera dagar i veckan.

Vi har vårdhundar på våra äldreboenden

På våra äldreboenden har vi vårdhundar där det huvudsakliga syftet är att motivera och stimulera till rehabilitering och habilitering. Insatser med vårdhund ordineras av legitimerad personal, men vårdhundarna är dessutom en stor källa till vardaglig glädje.

Du behöver ansöka om en plats

För att få komma till dagverksamheten krävs ett biståndsbeslut.

Det här stödet kan du få

Vad kostar det?

Avgifter för vård och omsorg

Kontaktuppgifter dagverksamhet

Dagverksamhet: 0303-73 87 61

Sidan uppdaterad: 2024-05-17