Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Stora Höga hemservice

Stora Höga hemservice är en av de leverantörer som är godkända att utföra serviceinsatser i Stenungsunds kommun.

Presentation av verksamheten

  • Ett städ- och serviceföretag med kunden i fokus.
  • Ett städ- och serviceföretag med en värdegrund där samspelet mellan människor baseras på respekt, tydlighet och ansvar.
  • Ett städ- och serviceföretag med de rätta takterna och med glimten i ögat.

Vår personal och kompetens

Vi har mångårig erfarenhet från flertalet serviceyrken. Vår kompetens ligger inom städ- tvätt - inköp samt inom vård- och omsorg. Vi har även kunskap och erfarenhet kring att vara god man. Något som funnits med oss ända från start är vår känsla för lyhördhet och respekt för medmänniskor.

Vi erbjuder följande insatser

Alla serviceinsatser så som städ – tvätt – inköp som beviljats av biståndsenheten

Tilläggstjänster (Ingår inte i biståndsbesluten)

Läs mer på vår webbplats:

Stora Höga hemservice Länk till annan webbplats.

Språkkunskaper

Svenska och engelska

Synpunkter och klagomål

Vi vill vara kommunens bästa och mest anlitade leverantör av hemtjänst. Dina synpunkter är viktiga för oss så vi kan arbeta för att tillfredsställa just dina önskemål på bästa sätt.

Kvalitet och uppföljningar

Funderingar och önskemål kan ni när som helst ta upp med er personliga kontaktperson för skyndsam åtgärd. Större så kallade kvalitetsavstämningar görs var sjätte månad.

Faktaruta

Fullständigt Företagsnamn

Stora Höga Hemservice AB

Geografiskt område

Hela Stenungsunds kommun

Tider för utförande av tjänst

Dagtid måndag – fredag med undantag för ”röda” dagar.

Kontakt

Lena Holmberg

Postadress: Stenunge Väg 9, 444 31 Stenungsund

Telefon: 0705-13 74 07

Webbplats: Stora Höga hemservice Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-04-05