Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Stenungsunds kommunala hemtjänst

Vår strävan är att alla vi möter ska känna sig sedda och respekterade. Vi arbetar efter visionen ”Alltid bästa möte”. Vår kommunala hemtjänst kan utföra alla beviljade insatser.

Presentation av verksamheten

För serviceinsatser som städ, tvätt och inköp kan du välja att få hjälp av oss eller någon av de privata utförarna. Övriga insatser som till exempel omvårdnadinsatser, ledsagning eller avlastning för anhörig är det alltid vi inom den kommunala hemtjänsten som är utförare.

Verksamheten är indelad i olika distrikt:

  • Centrum Syd
  • Centrum Väst
  • Centrum Öst
  • Norr
  • Sydost
  • Söder

Ett av de övergripande målen i socialtjänstlagen (SoL) är att kommuninvånare ska få hjälp att leva ett så självständigt liv som möjligt. Hemtjänsten i vår regi har som mål att förbättra kontinuiteten i hemtjänsten. Målet är att du som kund inte ska behöva komma i kontakt med så många olika människor när du får hjälp och stöd från oss. Dessutom arbetar vi hela tiden med att du som kund ska känna dig trygg, delaktig och respekterad av medarbetare inom vår verksamhet.

Vår strävan är att alla vi möter ska känna sig sedda och respekterade. Vi arbetar efter visionen:

”Alltid bästa möte”

Vår personal och kompetens

Merparten av medarbetarna som arbetar i hemtjänst i vår regi är utbildade undersköterskor och/eller har mångårig erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Medarbetarna får kontinuerlig fortbildning utifrån en utbildningsplan som upprättas en gång per år.

Vi erbjuder följande insatser

Vi utför alla insatser som du kan beviljas. För serviceinsatser som städ, tvätt och inköp kan du om du vill, välja andra utförare.

Tilläggstjänster (Ingår inte i biståndsbesluten)

Vår hemtjänst erbjuder inga tilläggstjänster.

Språkkunskaper

Våra medarbetare talar och förstår ett flertal språk.

Synpunkter och klagomål

Du kan lämna synpunkter och klagomål via kommunens hemsida, via brev eller muntligt till personal eller chef.

Kontakta kommunen

Hur gör jag för att ansöka om hemtjänst?

Kontakta Biståndsenheten via kommunens kontaktcenter eller använd vår e-tjänst:

Ansökan om hemtjänst

Faktaruta

Fullständigt Företagsnamn

Stenungsunds kommun

Geografiskt område

Hela Stenungsunds kommun

Tider för utförande av tjänst

Enligt överenskommelse.

Kontakt

Biståndsenheten: Strandvägen 15, Stenungsund, eller via vår e-tjänst Kontakta kommunen.

Kontakta kommunen

Sidan uppdaterad: 2024-05-17