Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Om hemtjänst

Om du har svårt för att klara dig själv i hemmet kan du få hemtjänst. Vad du får hjälp med beror på vad just du behöver och vilken hjälp du kan få av andra i din omgivning. Stödet från hemtjänsten ska hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Du kan få stöd från hemtjänsten dygnet runt.

Exempel på vad du kan få hjälp med

  • Personlig omvårdnad som dusch och på- och avklädning.
  • Serviceinsatser som städ, tvätt och inköp.
  • Trygghetslarm.
  • Promenader, ledsagning, samt deltagande i sociala gemenskap inom dagverksamheten. 
  • Avlösning för anhörig.

Du väljer själv utförare av städ, tvätt och inköp

Du väljer själv om du vill anlita den privata utförare som vi godkänt enligt Lagen Om Valfrihet - LOV eller Stenungsunds kommuns hemtjänst, för hjälp med beviljade serviceinsatser, som städ, tvätt och inköp.

Vi ställer krav på utföraren, om bland annat kvalitet och ekonomi, för att du ska kunna känna dig trygg. Personer med serviceinsatser och deras anhöriga tillfrågas regelbundet om hur nöjda de är med de serviceinsatser de har.

Valet är frivilligt

Valet är frivilligt. Du som inte kan välja själv kan få hjälp av exempelvis en anhörig eller god man. Om du inte vill välja så gör vi valet åt dig.

Utförare serviceinsatser i Stenungsund

Blanketter för val av LOV-leverantör

Val av lovleverantör Pdf, 44 kB.

Omval av lovleverantör Pdf, 44 kB.

Övriga insatser ansvarar kommunen för

För övriga insatser som till exempel omvårdnadinsatser, ledsagning eller avlastning för anhörig är det alltid vi som är utförare.

Vad kostar det?

Kostnaden för hemtjänst varierar beroende på din inkomst och ditt behov av hjälp. Du betalar samma belopp oavsett vem du väljer som utförare och fakturan kommer från Stenungsunds kommun.

Avgifter för vård och omsorg

Om du inte är nöjd

Är du inte nöjd kan du byta leverantör av serviceinsatser, kontakta din socialsekreterare. Uppsägningstiden är en månad.

Om du vill klaga eller lämna synpunkter, måste din utförare av serviceinsatserna tala om vem du ska prata med. Blir det inte bättre, kontakta din socialsekreterare.

Hur gör jag för att ansöka om hemtjänst?

Kontakta Biståndsenheten via kommunens kontaktcenter eller använda vår e-tjänst:

Ansökan om hemtjänst

Vad händer efter min ansökan?

Du träffar en socialsekreterare och ni går tillsammans igenom din situation. Socialsekreteraren fattar därefter ett beslut utifrån socialtjänstlagens föreskrifter och dina behov och önskemål. Du får ett skriftligt beslut från socialsekreteraren skickat till dig. I beslutet framgår tydligt vilken hjälp du har fått beviljad eller om du har fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du har fått avslag på din ansökan kan du få hjälp av en socialsekreterare med att överklaga beslutet. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du har fått ditt beslut.

Överklaga ett beslut

Vill du bli utförare i Stenungsunds valfrihetssystem (LOV) för serviceinsatser inom hemtänst?

Här får du information om vilka regler som gäller för din verksamhet och om hur du ansöker.

Konkurrensutsatt verksamhet

Vi har sekretess

Du som har ett ärende hos socialtjänsten blir registrerad i ett personregister. De uppgifter som finns i registret skyddas av sekretess och alla anställda har tystnadsplikt.

Sidan uppdaterad: 2024-05-27