Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hemgång från sjukhus

När din läkare bedömer att du inte längre behöver sjukhusvård kan du ibland behöva stöd från oss i kommunen. Hemgångsteamet finns då för att stödja dig med det du inte själv klarar i hemmet, vi kan ge rehabiliterande insatser samt kartlägga eventuella behov framöver.

Kan jag få hjälp?

Vid vårdplanering bedömer socialsekreteraren om det är aktuellt med hemgångsteam. Du kan få stöd och hjälp av teamet under en begränsad tid och som längst i tre veckor. Hemgångsteamet består av undersköterskor som samarbetar med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Under planeringsmötet på sjukhuset görs en individuell bedömning för varje person om det finns behov av en eller flera professioners medverkan.

När du kommer hem

När du kommer hem möts du upp av personal från teamet. Du själv eller närstående berättar hur du klarar vardagen just nu. Vi tittar på hur du klarar att ta dig fram i bostaden och ifall du är i behov av något hjälpmedel. Tillsammans kommer vi överens om vilket stöd du behöver de närmsta dagarna och gör upp en plan.

Uppföljning

Efter några dagar bedömer teamet tillsammans med socialsekreterare hur länge du har behov av insatsen. Om du är i behov av fortsatt stöd efter tiden i hemgångsteamet, gör socialsekreteterare åter en bedömning av eventuella behov av insatser. Socialsekreteraren tar sedan beslut om ordinarie verksamheter till exempel hemtjänst ska ta över.

Nyckel till din bostad

Om du inte kan öppna dörren själv eller har ett trygghetslarm installerat, behöver vi en nyckel till din bostad.

Kontaktuppgifter till teamet

Du får aktuella kontaktuppgifter av teamet vid hemgången.

Vad kostar det?

Avgifter för vård och omsorg

Sidan uppdaterad: 2024-05-17