Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Personuppgifter

Det är viktigt för Stenungsunds kommun att alla som bor och arbetar i kommunen känner sig trygga och litar på att vi hanterar personuppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Stenungsunds kommunen behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den ofta kallas, reglerar fysiska personers grundläggande rätt till skydd för sina personuppgifter. Enligt GDPR får personuppgifter bara samlas in och behandlas med stöd av de rättsliga grunder som finns uppställda i förordningen. När kommunen behandlar personuppgifter är den rättsliga grunden oftast att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Andra mer sällan använda rättsliga grunder är avtal och samtycke.

Kommunen behöver också ha ett tydligt ändamål med sin hantering av personuppgifter. Den vanligaste anledningen till att kommunen behöver uppgifter om dig är för att kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt sätt och för att bedriva de verksamheter som kommunen ska bedriva enligt lag, som exempelvis skola och äldreomsorg. När du skickar e-post eller använder någon av våra e-tjänster så lagras dina personuppgifter i syfte att kommunen ska kunna kontakta dig med svar och kunna handlägga ditt ärende.

Personuppgifterna som finns hos kommunen ska behandlas lagligt, korrekt och öppet i förhållande till den personen vars uppgifter behandlas (den registrerade). Stenungsunds kommun har en bred verksamhet och behandlar därför många olika sorters personuppgifter.

Vad menas med behandling av personuppgifter?

En personuppgift kan vara vilken slags information som helst som kan knytas till en levande fysisk person. Namn, adress, telefonnummer och personnummer är exempel på typiska personuppgifter men även e-postadresser, fastighetsbeteckningar, bankkontonummer och bilder kan vara personuppgifter om de kan knytas till en person.

Behandling av personuppgifter är i princip allt som kommunen gör med personuppgifterna. Insamling, registrering och arkivering är tre exempel på behandling av personuppgifter.

Vem är ansvarig?

Den som bestämmer ändamålen och medlen med behandlingen av personuppgifterna är personuppgiftsansvarig. I Stenungsunds kommun är kommunstyrelsen, sociala myndighetsnämnden, tekniska myndighetsnämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden ytterst ansvariga för hur personuppgifter behandlas i kommunens verksamheter.

Hur länge sparas uppgifterna?

Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt. Därefter beror det på vad som gäller för arkivering och gallring i allmänna handlingar. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella.

Offentlighetsprincipen och GDPR

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt till insyn i kommunens verksamhet och dess allmänna handlingar. Allmänna handlingar som inte innehåller sekretessbelagda uppgifter kan begäras ut av vem som helst. Offentlighetsprincipen gäller även om den allmänna handlingen innehåller personuppgifter, vilket innebär att personuppgifter kan komma att lämnas ut.

Dina rättigheter

Du som är registrerad har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Det kan dock vara bra att veta att kommunen som myndighet i många fall inte får rätta, begränsa eller radera personuppgifter. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära begränsningar i vissa av dina rättigheter. Flera av kommunens verksamheter styrs också av särskilda registerlagstiftningar som även de kan påverka dina rättigheter. Vid begäran om rättelse, radering, flytt eller begränsning kommer en individuell bedömning att göras.

Registerutdrag

För att ta del av de personuppgifter som finns om dig hos kommunen kan du begära ett registerutdrag. Du kan begära ett registerutdrag i vår E-tjänst.

Begär registerutdrag

Information och klagomål

Om du vill ha mer specifik information om hur kommunens verksamheter arbetar med personuppgifter eller vill komma i kontakt med kommunens dataskyddsombud kan du kontakta kommunens Kontaktcenter.

Om du är missnöjd med hur kommunen behandlar dina personuppgifter ska du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Läs mer om Integritetsskyddsmyndigheten på deras webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Om du vill ha mer specifik information om hur kommunens verksamheter arbetar med personuppgifter kan du kontakta kommunens Kontaktcenter så hjälper vi dig att få kontakt med rätt person.

Telefon: 0303-73 00 00

Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud direkt via dso@goteborgsregionen.se.

Om du är missnöjd med hur kommunen behandlar dina personuppgifter ska du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Läs mer om Integritetsskyddsmyndigheten på deras webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Sidan uppdaterad: 2024-05-23