Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bygga, bo och miljö

Stenungsunds kommun fortsätter arbetet med återuppbyggnad av skredområdet

Idag invigs E6 och Stenungsunds kommuns invånare kan i hög grad återgå till en mer normal vardag. Samtidigt som bilisterna kan trafikera E6 genom skredområdet så fortsätter Stenungsunds kommun sitt arbete med återställande och återuppbyggnad av de intilliggande områdena.

Ucklumsvägen juni 2024.

Skredet orsakade stora skador på både infrastruktur, fastigheter och markområdet. Stenungsunds kommuns områden innefattar Norumsån, Ucklumsvägen och tillfarter till de industrifastigheter som ligger mellan E6 och Ucklumsvägen. Arbetet präglas av stor komplexitet. Trots det har kommunens startsträcka varit kort.

Sedan start har följande åtgärder utförts:

Akuta åtgärder direkt efter skred:

 • Stängsling av området
 • Omledningar
 • Bevakning av området
 • Geotekniska undersökningar

Säkerhetsåtgärder:

 • Trädfällning för hand (pga. säkerhetsaspekter och utmanande terräng)
 • Skredsäkring av området genom schaktning
 • Avvattning av området med pumpning och schakt
 • Installation av reningssystem för länsvatten

Återställningsarbete:

 • Rivning av förstörd infrastruktur (asfalt, belysning, VA, etc.)
 • Provisorisk vatten- och spillvattenförsörjning till lastbilstvätten
 • Schaktarbete för återställande av Ucklumsvägen (pågår)
 • Installation av grundförstärkning MC på Ucklumsvägen (pågår)

Planering:

 • ETS (arbetsberedningar kopplat till geoteknik) tas fram för varje moment

Planerad öppning av genomfartstrafik på Ucklumsvägen


Att öppna Ucklumsvägen för genomfartstrafik är Stenungsunds kommuns främsta prioritering i arbetet just nu. Då arbete återstår är planerad öppning av vägen satt till hösten 2024.

- Ucklumsvägen är en viktig väg som knyter samman kommunens östra delar med centrala Stenungsund. Tidsplanen är fortfarande att öppna vägen under hösten, senast vid årsskiftet. Men vi gör allt vi kan för att öppna vägen så tidigt som möjligt, säger Fredric Arpfjord, sektorchef Samhällsbyggnad.

Ucklumsvägen efter skredet.

Ucklumsvägen efter skredet.

Sidan uppdaterad: 2024-07-03