Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bygga, bo och miljö

Nu driftsätts nya vattenledningen från Kungälv

I dag, tisdag den 11 juni, driftsätts den nya dricksvattenledningen mellan Kungälv och Stenungsund. Driftsättningen innebär att Stenungsunds södra kommundelar, från och med idag, får vatten även från Kungälvs vattenverk vid Göta Älv. Arbetet är en viktig milstolpe i kommunens arbete med att skapa förbättrad leveranssäkerhet och leveranskapacitet för våra invånare.

Från vänster till höger: Magnus Ivarsson, drifttekniker, Marcus Johansson, driftingenjör, Stefan Pirhonen, projektledare, Mikael Månsson, anläggningsarbetare VA, Bengt Nordberg, driftsamordnare.

För att möjliggöra att Stenungsunds kommun ska kunna växa och möta framtidens behov ansluter vi nu en till vattenkälla direkt till de södra kommundelarnas VA-nät. Det blir ett komplement till den befintliga vattentäkten Stora Hällungen.

Detta gör att kommunen får en mer robust vattenförsörjning och ökad leveranssäkerhet vid eventuella driftstörningar eftersom vatten numera försörjs från två håll.

Kommunen får också en större leveranskapacitet vilket skapar förutsättningar för kommunen att kunna fortsätta växa under lång tid framöver.

Sidan uppdaterad: 2024-06-11