Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Trafik, resor och utemiljö

E6 öppnar för genomfartstrafik till industrisemestern

Idag meddelade Trafikverket i ett pressmeddelande att E6 genom Stenungsund kommer öppnas för trafik den andra veckan i juli.

Grundläggningsarbetet är klart, både lättfyllnaden som utgör grundläggning i norr och djupstabiliseringen med kalkcementpelare i söder.

–Vi är mycket nöjda över att vi kan öppna E6 för genomfartstrafik så tidigt i sommar. Vi har jobbat hårt och målinriktat för att hinna bli klara så att vi kan släppa på trafiken före sommarsemesterveckorna, säger projektchef Daniel Svensson på Trafikverket.

De arbeten som återstår för att vägen ska kunna öppnas är asfaltering, montering av vägräcken, linjemålning, skyltinstallationer, belysning och besiktningar inför trafikpåsläpp.

Att få E6 färdig för genomfartstrafik är av högsta prioritet för Trafikverket. En del arbeten med exempelvis återställandet av Kärrbäcken samt den norrgående påfartsrampen kommer att ta lite längre tid.

–Det betyder att tre av fyra ramper vid Stenungsundsmotet kommer att trafikeras redan i samband med att vi öppnar för genomfartstrafiken. Det är bättre än vad vi tidigare hade beräknat, säger projektchef Daniel Svensson på Trafikverket.

Kommunen gläds åt Trafikverkets besked

- Dagens besked från Trafikverket är mycket glädjande för hela vår kommun. Våra kommuninvånare, näringsliv och kommunala verksamheter har fått göra stora anpassningar. Att vi nu får ett besked om när trafiken återigen kan släppas på gör att vi som kommun kan blicka framåt och återgå till en mer normal vardag, säger Olof Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

För Stenungsunds kommun är dagens besked mycket efterlängtat då arbetet med återställandet av Ucklumsvägen pågår parallellt med Trafikverkets arbete. Målsättning är att så snabbt som möjligt efter att Trafikverket öppnat hela E6 vara klara med återställandet av Ucklumsvägen.

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.