Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kommun och politik

Kommunen har fått en ny webbplats

Nu lanserar vi vår nya webbplats stenungsund.se. Den är en prioriterad kommunikationskanal för kontakten med dig som invånare, besökare och företagare. Med vår nya webbplats kommer vi att kunna bidra med en bättre helhet, öppenhet, delaktighet och insyn.

Kommunens webbplats är en viktig del i att tillgängliggöra våra tjänster och för att du ska kunna ta del av information. Den är en prioriterad kommunikationskanal för kontakten med dig som invånare, besökare och företagare. Med vår nya webbplats kommer vi att kunna bidra med en bättre helhet, öppenhet, delaktighet och insyn.

Den nya webbplatsen innebär att vi kommer vara bättre tillgänglighetsanpassade och kunna bidra med bättre service. Vi har större möjlighet att använda oss av krisbanner för större händelser och driftstörningar. Med vår nya webbplats kommer vi att kunna bidra med en bättre helhet, öppenhet, delaktighet och insyn.

I samband med lanseringen av vår nya webbplats kommer kontakten med kommunens invånare att ske via Kontaktcenter Det innebär att inga personbundna kontaktuppgifter kommer att ligga på stenungsund.se

Även följande verksamheter har fått nya webbplatser:

Nösnäsgymnasiet

Kulturhuset Fregatten

Stenungsund Arena

Sidan uppdaterad: 2024-05-23