Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för bostäder och centrum i Jörlanda, Kyrkeby är ute på samråd

Planförslaget är ute på samråd vilket innebär att du har möjligheter att komma in med synpunkter på förslaget.

Har du synpunkter på förslaget behöver du skicka in dem skriftligt till oss, senast den 1 maj 2024.

Samrådshandlingar finns tillgängliga i Stenungsunds kommunhus, Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Arena och på vår webbplats:

Detaljplan bostäder och centrum i Jörlanda, Kyrkeby LÄGG LÄNK

Lämna synpunkter

Adress för synpunkter: Samhällsbyggnad Exploatering, 444 82 Stenungsund

eller via e-post till plan@stenungsund.se

Synpunkter ska kompletteras med namnförtydligande och postadress.

Om du inte lämnar skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan du senare förlora rätten att överklaga beslutet om att anta planen.

Sidan uppdaterad: 2024-04-09