Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bygga, bo och miljö

Förslag om att avbryta projekt resecentrum går vidare till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen ställde sig positiva till förslaget att avbryta projekt resecentrum, på sammanträdet tidigare idag, 25 mars. Förslaget går nu vidare för beslut till kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 18 april.

Kommunstyrelsens beslut tidigare idag bilades med ett yrkande om redovisning av upparbetade och återstående kostnader samt en utvärdering av projektet.

I tjänsteskrivelsen inför kommunstyrelsens sammanträde framgår det att projektets kostnader ökat markant och att det finns ett behov av att omvärdera projektet innan beslut.

Om beslut om att avbryta projektet fattas av kommunfullmäktige kommer kommunen arbeta vidare med hur centrum och kollektivtrafiken ska utvecklas utifrån de nya förutsättningarna.

Sidan uppdaterad: 2024-04-03

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.