Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för bostäder samt förskola alternativt äldreboende i Kvarnhöjden, Kyrkeby är ute för samråd

Strandvägen som tidigare varit avstängd på grund av ett akut VA-arbete har öppnats upp för trafik igen från och med den 1 mars.

Tidigare information:

Del av Strandvägen i Stenungsund stängs av tillfälligt

På grund av ett akut arbete stängs en del av Strandvägen i Stenungsund av från och med 8 februari och ca 14 dagar framåt. Trafiken leds om via orange skyltning.

Sidan uppdaterad: 2024-03-14