Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Hemsjukvård

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning
inte kan ta dig till din vårdcentral
kan du ha rätt till den kommunala hemsjukvården.

Vi planerar då din vård tillsammans med dig,
din familj och hemsjukvården.
Arbetet i hemsjukvården ska följa reglerna i hälso- och sjukvårdslagen.

Vården du får av hemsjukvården är planerad i förväg.
Akuta ärenden sköter du hos vårdcentralen.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS,
når du på telefonnummer 0303-73 83 18.

Senast uppdaterad