Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Odla svenska

Samverkansprojektet ”Odla svenska” är ett EU-finansierat projekt som håller till på Åbacka Trädgård i Ödsmål. Projektet har som mål att få fler personer att lära sig svenska och komma närmare arbetsmarknaden genom aktiviteter som bidrar till cirkulär omställning.

Deltagarna i projektet är personer i behov av språkträning och de kommer under projektets gång att odla grönsaker och ägna sig åt hållbar sömnad genom att använda sig av överblivet tyg från kommunens återvinningscentraler. Tanken är att kommunens verksamheter ska ta del av både odling och textilprodukter, i caféer och på äldreboenden.

”Vi behöver kunna erbjuda alternativ till att lära sig svenska på, utöver undervisningen via skolbänk. Den typen av undervisning passar inte alla och det finns fler sätt att lära sig språket på. Dessutom drar vi nytta av individernas kunskaper och låter den bidra till en lokal hållbar produktion, något som vi troligtvis kommer att behöva se ännu mer av i framtiden” Säger projektledaren Maja Falkeborn Willner. Hållbarhet och integration i symbios, helt enkelt!

Det är kommunens Arbetsmarknadsenhet som driver projektet tillsammans med Vuxenutbildningen och Individ- och familjeomsorgen. Övriga samverkanspartners är kommunens Avfallsenhet, Daglig verksamhet, och Tallåsens äldreboende. Även Egnahemsfabriken på Tjörn, Billströmska folkhögskolan på Tjörn och Göteborgsregionens projekt Resurssmart kommun är med som samverkanspartners. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden.

Odla svenska

Sidan uppdaterad: 2024-07-02