Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Grafisk profil och logotyp

Stenungsunds kommun med alla verksamheter är ett gemensamt varumärke. Det ska vara enkelt för alla att förstå vilka verksamheter som ingår i kommunen. Här hittar du Stenungsunds kommuns logotyp och grafiska profil.

Grafisk profil

Stenungsunds kommuns grafiska profil ska bidra till att arbetet med kommunikation blir enklare och tydligare. Logotypen är den starkaste och tydligaste gemensamma markören för Stenungsunds kommun som organisation. Den berättar om vem som är avsändare samt står som garant för den kvalitet som kommunen ska erbjuda.

Grafisk profil för Stenungsunds kommun Pdf, 3 MB.

Logotyp

Stenungsunds kommuns logotyp föreställer en kolväteatom som symboliserar att kommunen är en industriort med framförallt petrokemisk industri. Våglinjen symboliserar kommunens läge vid havet.

Logotyp lämplig för tryck

Logotyp lämplig för webb

Hur får logotypen användas?

Logotypen är kommunens varumärke och kännetecken. Den ska alltid finnas med på allt material där Stenungsunds kommun är avsändare. Det gäller såväl i tryckt som digitalt format.

Logotypen får inte på något sätt förändras i form eller färg. Friytan runt logotypen ska alltid vara fri från text och övriga objekt.

Kontakta kommunens kommunikationsenhet om du är osäker på hur du får använda kommunens logotyp.

Här kan du läsa om hur Stenungsunds kommunvapen kom till och vad det symboliserar.

Vapnet registrerades hos Kungliga Patent- och Registreringsverket den 4 mars 1977.

Beskrivningen av kommunvapnet lyder: "Inom en sköld av silver en stiliserad kolvätemolekyl, bestående av helt svartfärgade cirklar för kolatomer, förbundna med röda ringar för väteatomer med svarta streck, allt ovanför en blå våglinje."

Kolväteatomen symboliserar kommunens ställning som modern industriort med framförallt petrokemisk industri. Våglinjen symboliserar kommunens läge vid havet.

Vägen till det antagna vapnet

Den 27 april 1964 beslöt styrelsen för Stenungsunds Hembygdsförening att lämna in en anhållan om att kommunalnämnden skulle besluta och fastställa ett vapen eller emblem för Stenungsunds kommun.

I september 1964 tillsattes en utredningsgrupp bestående av Gunnar Berntsson, Arne Bergermo, Kristian Klevenfeldt, Arthur Örstig samt Gösta Hultberg att utreda frågan om kommunvapen för Stenungsund.

Den 12 februari 1973 anslog kommunstyrelsen 2000 kronor för framtagning av förslag till kommunvapen. De inlämnade förslagen ställdes ut och visades upp i biblioteket. Många tyckte och tänkte. Stenungsunds konstförening uttalade sig för ett alternativ med bautastenar. Utredningsgruppen föreslog ett alternativ med våglinje, kolvätemolekyl, stenåldersyxa och blixtar.

Så småningom beslöt utredningsgruppen att överlämna sitt förslag, inlämnat av Relationskonsult AB, till Riksheraldikerämbetet för yttrande. Riksheraldikerämbetet hade en del synpunkter på det inkomna förslaget, men efter en del justeringar fick Stenungsund sitt kommunvapen.

Sidan uppdaterad: 2024-04-05

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.