Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Val till Europaparlamentet

Söndagen den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Då väljer medborgarna i Sverige och de andra EU-länderna vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta beslut i parlamentet.

Du kan välja att rösta innan själva valdagen (förtidsröstning) eller på valdagen den 9 juni. Information om var och när du kan rösta får du på ditt röstkort som kommer med posten.

Folkomröstning om Ucklumskolan sker samtidigt

Samma dag som europaparlamentsvalet kommer också folkomröstningen kring Ucklumskolan att genomföras.

Kommunal folkomröstning om Ucklumskolan

I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. Det är medborgarna i de 27 EU-länderna som i allmänna val har röstat fram de 705 ledamöterna i Europaparlamentet. 21 av dessa ledamöterna, eller EU-parlamentarikerna som de också kallas, kommer från Sverige. Ledamöternas uppdrag är att företräda folkets intressen när Europaparlamentet beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentet tar också beslut om EU:s budget och ska kontrollera och godkänna EU-kommissionen.

Mer information om EU

Förtidsröstningen börjar den 22 maj i hela landet. Då kan du, oberoende av var du bor i Sverige, besöka ett röstmottagningsställe för att att rösta. I Stenungsund kan du förtidsrösta i kommunhuset och på kulturhuset Fregatten fram till och med valdagen.

Öppettider förtidsröstningen:

Kommunhuset

Måndag 08.00 - 17.00
Tisdag - torsdag 08.00 - 16.00
Fredag 08.00 - 15.00

Fregatten

Måndag -torsdag 10.00 - 19.00
Fredag 10.00 - 17.00
Lördag och söndag 11.00 - 15.00


Andra öppettider 6 juni

6 juni, nationaldagen, 11.00-16.00


Förtidsröstning den 9 juni

Valdagen 9 juni 08.00 - 21.00

Ta med ditt röstkort och giltig legitimation

När du förtidsröstar ska du ha med dig giltig legitimation och ditt röstkort. Om du glömmer röstkortet hemma eller vill rösta spontant när du besöker centrala Stenungsund kan du få hjälp att skriva ut ett så kallat dubbelröstkort. Detta görs i röstningslokalen på Fregatten eller i Medborgarservice på kommunhuset. Du kan också beställa ett nytt röstkort via Valmyndigheten på 020-825 825 eller rostkort@val.se.

Kommunen är uppdelad i 17 valdistrikt. Var du ska rösta på valdagen 9 juni framgår av ditt röstkort. Om du inte har kvar ditt röstkort kan du ringa till kommunen för att få information om var du ska rösta på valdagen.

Vallokalerna håller öppet 08.00-21.00.

Berg-Käderöd-Hällesdalen
Ekenässkolan (matsalen)
Näs 202
444 95 Ödsmål

Näs-Apleröd-Stripplekärr
Ekenässkolan (klassrum)
Näs 202
444 95 Ödsmål

Hasselbacken-Uppegårdsvägen
Hasselgården
Hasselbackevägen 98
444 44 Stenungsund

Gilltorp-Rämma-Högen
Jörlandagården
Novavägen 1
444 92 Jörlanda

Källsby-Sävelycke-Timmervik
Jörlandaskolan (matsalen)
Novavägen 1
444 92 Jörlanda

Brudhammar-Kopper-Kristinedal
Kristinedalskolan (matsalen)
Kristinedalsvägen 6
444 47 Stenungsund

Kvarnberget-Solgårdsterassen
Kristinedalskolan (uppehållsrum)
Kristinedalsvägen 6
444 47 Stenungsund

Ekbacken-Hällebäck-Högenorum
Kopperskolan (matsalen)
Koppersvägen 62
444 42 Stenungsund

Kyrkenorum
Kyrkenorumskolan (matsalen)
Kyrkenorumsvägen 41
444 46 Stenungsund

Hallerna-Strandkärr
Nösnäsgymnasiet (entréplan)
Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund.

Strandnorum-Kåkenäs
Nösnäsgymnasiet (entréplan)
Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund

Spekeröd
Spekerödskolan (matsalen)
Kännestorp 125
444 93 Spekeröd

Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön
Stenungsunds kommunhus (cafeterian)
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund

Doterödsvägen-Nyborg
Stenungsunds kommunhus (konferenslokal Skeppet)
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund

Anrås-Västra Torp-Saxeröd
Stora Högagården
Stora vägen 16
444 60 Stora Höga

Getskär-Valeberget
Stora Högaskolan (nya matsalen)
Anråsvägen 2
444 60 Stora Höga

Svenshögen-Ucklum
Ucklums församlingshem
Ekhagsvägen 3
444 94 Ucklum

För att få rösta i valet måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är fokbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Alla som får rösta i Europaparlamentsvalet i Sverige och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten. På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör samt adess och öppettid till vallokalen.

Vill du veta hur det svenska valsystemet är uppbyggt, om rösträtt och hur man röstar, valsedlar och hur ett valresultat räknas fram kan du besöka:

Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Bud

Om du på grund av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning eller på grund av att du är är intagen på häktet eller kriminalanstalt är förhindrad att ta dig till ett ställe att rösta på kan du rösta genom bud. Du som väljare gör själv iordning din röst i närvaro av ett vittne och ett bud. Budet transporterar sedan rösten till röstningslokal eller till väljarens vallokal, där den tas emot och granskas av röstmottagarna.

Personen som får vara bud måste vara minst 18 år och vara:

Din make, maka eller sambo
Din, makens, makans, eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon

De som yrkesmässigt eller på likande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
Lantbrevbäraren/brevbärare,
Anställda vid häktet eller kriminalvårdsanstalten
Ambulerande röstmottagare utsedda av kommunens valnämnd

För att kunna rösta med bud måste du ha ett särskilt budröstningsmaterial. Materialet kan du få från medborgarservice i kommunhuset, på plats där du kan förtidsrösta eller beställa via valmyndighetens webbplats. Detta är möjligt under samma tid som förtidsröstningen , från och med 18 dagar före valdagen och fram till valdagen. Budröst får dock göras i ordning redan 24 dagar innan valdagen. Om du inte känner eller kan få tag i någon som kan agera bud kan du få hjälp av kommunens ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagare

Den väljare som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till en röstmottagningslokal eller vallokal kan få hjälp av kommunens ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst i väljarens bostad eller där väljaren befinner sig. Ambulernade röstmottagning är en del av förtidsröstningen och erbjuds från och med 18 dagar före valdagen och fram till valdagen.

Så här går röstningen till

De ambulerande röstmottagarna har med sig valsedlar och annat nödvändigt valmaterial. Du behöver ha ditt röstkort och en giltig id-handling tillgänglig.

De ambulerande röstmottagarna kan hjälpa dig att göra iordning din röst. De omfattas av sekretess. Din röst hanteras av kommunen som en förtidsröst, vilket innebär att dina röster läggs i ett kuvert som tas med till kommunen. På valdagen skickas kuvertet ut till det valdistrikt som du tillhör.

Behöver du hjälp?

För att få hjälp av ambulerande röstmottagare måste du begära det. Kontakta kontaktcenter på 0303-73 00 00 eller via mail val@stenungsund.se för att boka tid. Bokningar kan göras från och med 22 maj.

Inför kommande Europaparlamentsval och den kommunala folkomröstning om Ucklumskolan den 9 juni 2024 söker Stenungsunds kommun röstmottagare. Nu finns möjlighet för dig som är intresserad och har ett noggrant och hjälpsamt sätt att anmäla ditt intresse för att arbeta som röstmottagare.

För att arbeta som röstmottagare ska du

  • Vara myndig, det vill säga fyllt 18 år.
  • Behärska det svenska språket i tal och skrift.
  • Ha tillgång till e-post och mobiltelefon.
  • Inte ha uppdrag i någon politisk instans i Stenungsunds kommun, stå på någon lista eller kandidera för något uppdrag inom något parti.

Som röstmottagare är det viktigt att du är hjälpsam, stresstålig och serviceinriktad. Uppdraget ställer höga krav på noggrannhet då du ska medverka till att valet och folkomröstningen genomförs korrekt, tryggt och rättssäkert.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som röstmottagare ingår bland annat att

  • Ställa i ordning vallokalen.
  • Se till att det är god ordning i och omkring vallokalen under valdagen.
  • Ta emot röster och pricka av i röstlängden.
  • Hjälpa de väljare som ber om det.
  • Efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

På valdagen arbetar du från klockan 07.30 till dess att alla röster är räknade på kvällen. Ordförande och vice ordförande i varje lokal leder arbetat i vallokalen under dagen och lämnar in och redovisar rösterna på valnatten.

Utbildning

Alla röstmottagare måste enligt vallagen genomgå en utbildning för att få arbeta som röstmottagare. Utbildningstillfällen planeras att genomföras under maj månad.

Ersättning

Ersättning utgår för uppdraget och meddelas senare. I ersättningen ingår samtliga delar som förväntas att utföras av en röstmottagare, ersättningen är skattepliktig och betalas ut efter fullgjord tjänstgöring.

Följande ersättning utgår

Ordförande i vallokal, valdagen

3800 kronor

Vice ordförande i vallokal, valdagen

3300 kronor

Röstmottagare, valdagen

2600 kronor

Reserver, valdagen

700 kronor

Röstmottagare förtidsröstning, inklusive ambulerande röstmottagare

200 kronor per timme

Intresseanmälan

Är du intresserad av att arbeta som röstmottagare anmälder du ditt intresse i e-tjänsten nedan. Placering av röstmottagre sker kontinuerligt och pågår frram till valdagen. Vi återkommer med besked till dig som får ett uppdrag, vilken roll du tilldelas och vart din placering blir.

Är du även intresserad av att arbeta som röstmottagare under förtidsröstningen så uppger du det i intresseanmälan.

Anmäl intresse för att bli röstmottagare

Sidan uppdaterad: 2024-05-27

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.