Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Folkomröstning om Ucklumskolan

Söndagen den 9 juni 2024 hålls en folkomröstning om kommunal grundskoleverksamhet i Ucklum, samtidigt som valet till Europaparlamentet sker. Frågeställningen i folkomröstningen kommer vara ”Röstar du för att kommunfullmäktiges beslut att stänga Ucklumskolan ska följas?”. Kommunala folkomröstningar är rådgivande.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att stänga Ucklumskolan från och med den 1 juli 2024.

Kommunfullmäktige har efter ett folkinitiativ beslutat att genomföra en rådgivande folkomröstning.

Frågor och svar om stängning av Ucklumskolan

Du som har rätt att rösta kommer få ett röstkort skickat till dig per post.

Det är uppgifterna i folkbokföringen 30 dagar före valdagen som avgör vilken rösträtt en väljare har och till vilket valdistrikt hen hör.

Rösträtt vid kommunal folkomröstning har

  • De som är 18 år senast på valdagen och som är folkbokförda i kommunen, samt är medborgare i Sverige eller i någon av Europeiska unionens medlemsstater.
  • De som är medborgare i Island eller Norge, eller
  • De som varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningsdagen.

Utlandssvenskar, det vill säga utvandrade svenska medborgare, har inte rösträtt vid en kommunal folkomröstning eftersom de inte är folkbokförda i någon kommun. En väljare med tillfällig adress, en särskild postadress, i utlandet som har kvar sin folkbokföring i kommunen är däremot röstberättigad.

Vill du rösta i båda valen gör du det samtidigt

På ditt röstkort till Europaparlamentsvalet kommer det stå om du också har rösträtt i den kommunala folkomröstningen. Vill du rösta i båda valen måste du göra det samtidigt. Du kan ockå välja att bara rösta i det ena valet.

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad folket tycker i en viss fråga. Ju fler som röstar desto tydligare blir det för politiken att veta vad kommuninvånarna tycker i frågan. Det är kommun eller region som beslutar om en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på begäran från medborgarna.

Folkomröstningar i kommuner och regioner är alltid rådgivande. En rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst 10 procent av de röstberättigade begär det om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det.

Att folkomröstningar är rådgivande innebär att kommunfullmäktige inte måste följa eller besluta i enlighet med utfallet av folkomröstningen.

I Stenungsunds kommun lämnades ett folkinitiativ in angående folkomröstning gällande nedläggning av Ucklumskolan. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunal folkomröstning kommer att hållas i samband med Europaparlamentsvalet den 9 juni 2024.

Man kommer att kunna rösta i samma röstnings- och vallokaler som tidigare val. För de personer som inte har möjlighet att fysiskt ta sig till röstnings- och vallokal finns möjlighet att använda sig av ambulerande röstmottagare eller att rösta via bud. Viktigt att tänka på att förtidsröstar man eller röstar via ambulerande eller bud och man vill rösta i både den kommunala folkomröstningen och EU-valet så måste detta göras vid samma tillfälle.

Röstsedeln för den kommunal folkomröstningen kommer att vara rosa så att man lätt kan urskilja den från den vita valsedel som används i EU-valet.

Efter att folkomröstningen är genomförd och resultatet fastställt kommer kommunfullmäktige att ta ställning till resultatet av folkomröstningen. Röstsammanräkningen av den kommunala folkomröstningen ska vara avslutad onsdagen den 12 juni 2024.

Sidan uppdaterad: 2024-07-12