Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Folkomröstning om Ucklumskolan

Söndagen den 9 juni 2024 hålls en folkomröstning om kommunal grundskoleverksamhet i Ucklum, samtidigt som valet till Europaparlamentet sker. Frågeställningen i folkomröstningen kommer vara ”Röstar du för att kommunfullmäktiges beslut att stänga Ucklumskolan ska följas?”. Kommunala folkomröstningar är rådgivande.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att stänga Ucklumskolan från och med den 1 juli 2024.

Kommunfullmäktige har efter ett folkinitiativ beslutat att genomföra en rådgivande folkomröstning.

Frågor och svar om stängning av Ucklumskolan

Inför kommande Europaparlamentsval och den kommunala folkomröstning om Ucklumskolan den 9 juni 2024 söker Stenungsunds kommun röstmottagare. Nu finns möjlighet för dig som är intresserad och har ett noggrant och hjälpsamt sätt att anmäla ditt intresse för att arbeta som röstmottagare.

För att arbeta som röstmottagare ska du

 • Vara myndig, det vill säga fyllt 18 år.
 • Behärska det svenska språket i tal och skrift.
 • Ha tillgång till e-post och mobiltelefon.
 • Inte ha uppdrag i någon politisk instans i Stenungsunds kommun, stå på någon lista eller kandidera för något uppdrag inom något parti.

Som röstmottagare är det viktigt att du är hjälpsam, stresstålig och serviceinriktad. Uppdraget ställer höga krav på noggrannhet då du ska medverka till att valet och folkomröstningen genomförs korrekt, tryggt och rättssäkert.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som röstmottagare ingår bland annat att

 • Ställa i ordning vallokalen.
 • Se till att det är god ordning i och omkring vallokalen under valdagen.
 • Ta emot röster och pricka av i röstlängden.
 • Hjälpa de väljare som ber om det.
 • Efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

På valdagen arbetar du från klockan 07.30 till dess att alla röster är räknade på kvällen. Ordförande och vice ordförande i varje lokal leder arbetat i vallokalen under dagen och lämnar in och redovisar rösterna på valnatten.

Utbildning

Alla röstmottagare måste enligt vallagen genomgå en utbildning för att få arbeta som röstmottagare. Utbildningstillfällen planeras att genomföras under maj månad.

Ersättning

Ersättning utgår för uppdraget och meddelas senare. I ersättningen ingår samtliga delar som förväntas att utföras av en röstmottagare, ersättningen är skattepliktig och betalas ut efter fullgjord tjänstgöring.

Följande ersättning utgår

Ordförande i vallokal, valdagen

3800 kronor

Vice ordförande i vallokal, valdagen

3300 kronor

Röstmottagare, valdagen

2600 kronor

Reserver, valdagen

700 kronor

Röstmottagare förtidsröstning, inklusive ambulerande röstmottagare

200 kronor per timme

Intresseanmälan

Är du intresserad av att arbeta som röstmottagare anmälder du ditt intresse i e-tjänsten nedan. Placering av röstmottagre sker kontinuerligt och pågår frram till valdagen. Vi återkommer med besked till dig som får ett uppdrag, vilken roll du tilldelas och vart din placering blir.

Är du även intresserad av att arbeta som röstmottagare under förtidsröstningen så uppger du det i intresseanmälan.

Anmäl intresse för att bli röstmottagare

Du kan välja att rösta innan själva valdagen, så kallad förtidsröstning, eller på valdagen den 9 juni. Information om var och när du kan rösta får du på ditt röstkort som kommer med posten. Vill du förtidsrösta från en annan kommun vill vi att du kontaktar oss via val@stenungsund.se

Förtidsröstningen börjar den 22 maj i hela landet. I Stenungsund kan du förtidsrösta i kommunhuset och kulturhuset Fregatten fram till och med valdagen.

Öppettider förtidsröstningen

Kommunhuset

Måndag, klockan 08.00 till 17.00.
Tisdag till torsdag, klockan 08.00 till 16.00.
Fredag, klockan 08.00 till 15.00.

Fregatten

Måndag till torsdag, klockan 10.00 till 19.00.
Fredag, klockan 10.00 till 17.00.
Lördag till söndag, klockan 11.00 till 15.00.

Andra öppettider den 6 juni

Den 6 juni, nationaldagen, klockan 11.00 till 16.00.

Förtidsröstning den 9 juni

Valdagen den 9 juni, klockan 08.00 till 21.00.

Ta med ditt röstkort och giltig legitimation

När du förtidsröstar ska du ha med dig giltig legitimation och ditt röstkort. Om du glömmer det hemma eller vill rösta spontant när du besöker centrala Stenungsund kan du få hjälp att skriva ut ett så kallat dubbelröstkort. Detta görs i röstningslokalen på Fregatten eller i medborgarservice på kommunhuset.

Du kan också beställa ett nytt röstkort via Valmyndigheten på 020-825 825 eller rostkort@val.se.

Du som har rätt att rösta kommer få ett röstkort skickat till dig per post.

Det är uppgifterna i folkbokföringen 30 dagar före valdagen som avgör vilken rösträtt en väljare har och till vilket valdistrikt hen hör.

Rösträtt vid kommunal folkomröstning har

 • De som är 18 år senast på valdagen och som är folkbokförda i kommunen, samt är medborgare i Sverige eller i någon av Europeiska unionens medlemsstater.
 • De som är medborgare i Island eller Norge, eller
 • De som varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningsdagen.

Utlandssvenskar, det vill säga utvandrade svenska medborgare, har inte rösträtt vid en kommunal folkomröstning eftersom de inte är folkbokförda i någon kommun. En väljare med tillfällig adress, en särskild postadress, i utlandet som har kvar sin folkbokföring i kommunen är däremot röstberättigad.

Vill du rösta i båda valen gör du det samtidigt

På ditt röstkort till Europaparlamentsvalet kommer det stå om du också har rösträtt i den kommunala folkomröstningen. Vill du rösta i båda valen måste du göra det samtidigt. Du kan ockå välja att bara rösta i det ena valet.

Samma dag som folkomröstningen kring Ucklumskolan kommer också europaparlamentsvalet genomföras.

Val till Europaparlamentet

På ditt röstkort till Europaparlamentsvalet kommer det stå om du också har rösträtt i den kommunala folkomröstningen. Vill du rösta i båda valen måste du göra det samtidigt. Du kan ockå välja att bara rösta i det ena valet.

Kommunen är uppdelad i 17 valdistrikt. Var du ska rösta på valdagen den 9 juni framgår av ditt röstkort. Om du inte har kvar ditt röstkort kan du ringa till kommunen för att få information om var du ska rösta på valdagen.

Vallokalerna håller öppet 08.00 till 21.00.

Berg-Käderöd-Hällesdalen
Ekenässkolan (matsalen)
Näs 202
444 95 Ödsmål

Näs-Apleröd-Stripplekärr
Ekenässkolan (klassrum)
Näs 202
444 95 Ödsmål

Hasselbacken-Uppegårdsvägen
Hasselbackens förskola
Älvhemsvägen 1, Stenungsund
444 44 Stenungsund

Gilltorp-Rämma-Högen
Jörlandagården
Novavägen 1
444 92 Jörlanda

Källsby-Sävelycke-Timmervik
Jörlandaskolan (matsalen)
Novavägen 1
444 92 Jörlanda

Brudhammar-Kopper-Kristinedal
Kristinedalskolan (matsalen)
Kristinedalsvägen 6
444 47 Stenungsund

Kvarnberget-Solgårdsterassen
Kristinedalskolan (uppehållsrum)
Kristinedalsvägen 6
444 47 Stenungsund

Ekbacken-Hällebäck-Högenorum
Kopperskolan (matsalen)
Koppersvägen 62
444 42 Stenungsund

Kyrkenorum
Kyrkenorumskolan (matsalen)
Kyrkenorumsvägen 41
444 46 Stenungsund

Hallerna-Strandkärr
Nösnäsgymnasiet (entréplan)
Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund.

Strandnorum-Kåkenäs
Nösnäsgymnasiet (entréplan)
Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund

Spekeröd
Spekerödskolan (matsalen)
Kännestorp 125
444 93 Spekeröd

Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön
Stenungsunds kommunhus (cafeterian)
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund

Doterödsvägen-Nyborg
Stenungsunds kommunhus (konferenslokal Skeppet)
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund

Anrås-Västra Torp-Saxeröd
Stora Högagården
Stora vägen 16
444 60 Stora Höga

Getskär-Valeberget
Stora Högaskolan (nya matsalen)
Anråsvägen 2
444 60 Stora Höga

Svenshögen-Ucklum
Ucklums församlingshem
Ekhagsvägen 3
444 94 Ucklum

 • Röstsedeln för den kommunala folkomröstningen kommer att vara rosa så att det lätt går att urskilja den från den vita valsedel som används i EU-valet.
 • Det kommer att finnas tre svarsalternativ - ja, nej, avstår - den som röstar markerar sitt val i kryssruta.
 • Frågeställningen i folkomröstningen är: Röstar du för att kommunfullmäktiges beslut att stänga Ucklumskolan ska följas?

Så här ser röstsedeln för den kommunala folkomröstningen ut

Om du inte har möjlighet att rösta i den kommunala folkomröstningen genom att personligen infinna dig i omröstningslokal eller förtidsröstningslokal - på grund av sjukdom, funktions­ned­sättning och/eller ålder - kommer du att kunna rösta via bud eller ambulerande röstmottagare.

Bud

Om du på grund av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning eller på grund av att du är är intagen på häktet eller kriminalanstalt är förhindrad att ta dig till ett ställe att rösta på kan du rösta genom bud. Du som väljare gör själv iordning din röst i närvaro av ett vittne och ett bud. Budet transporterar sedan rösten till röstningslokal eller till väljarens vallokal, där den tas emot och granskas av röstmottagarna.

Ditt bud måste vara minst 18 år och vara antingen

 • Din make, maka eller sambo.
 • Din, makens, makans, eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon.
 • De som yrkesmässigt eller på likande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter.
 • Lantbrevbäraren / brevbärare.
 • Anställd vid häktet eller kriminalvårdsanstalten.
 • Ambulerande röstmottagare utsedd av kommunens valnämnd.

För att kunna rösta med bud måste du ha ett särskilt budröstningsmaterial. Materialet kan du få från medborgarservice i kommunhuset, på plats där du kan förtidsrösta eller beställa via valmyndighetens hemsida. Detta är möjligt under samma tid som förtidsröstningen , från och med 18 dagar före valdagen och fram till valdagen. Budröst får dock göras i ordning redan 24 dagar innan valdagen. Om du inte känner eller kan få tag i någon som kan agera bud kan du få hjälp av kommunens ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagare

Den väljare som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till en röstmottagningslokal eller vallokal kan få hjälp av kommunens ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst i väljarens bostad eller där väljaren befinner sig. Ambulernade röstmottagning är en del av förtidsröstningen och erbjuds från och med 18 dagar före valdagen och fram till valdagen.

Så här går röstningen till

De ambulerande röstmottagarna har med sig valsedlar och annat nödvändigt valmaterial. Du behöver ha ditt röstkort och en giltig id-handling tillgänglig.

De ambulerande röstmottagarna kan hjälpa dig att göra iordning din röst. De omfattas av sekretess. Din röst hanteras av kommunen som en förtidsröst, vilket innebär att dina röster läggs i ett kuvert som tas med till kommunen. På valdagen skickas kuvertet ut till det valdistrikt som du tillhör.

Önskas hjälp?

För att få hjälp av ambulerande röstmottagare måste du begära det. Kontakta kommunen via deras växel 0303-73 00 00 eller via mejl val@stenungsund.se för att boka tid. Bokningar kan göras från och med 22 maj.

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad folket tycker i en viss fråga. Ju fler som röstar desto tydligare blir det för politiken att veta vad kommuninvånarna tycker i frågan. Det är kommun eller region som beslutar om en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på begäran från medborgarna.

Folkomröstningar i kommuner och regioner är alltid rådgivande. En rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst 10 procent av de röstberättigade begär det om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det.

Att folkomröstningar är rådgivande innebär att kommunfullmäktige inte måste följa eller besluta i enlighet med utfallet av folkomröstningen.

I Stenungsunds kommun lämnades ett folkinitiativ in angående folkomröstning gällande nedläggning av Ucklumskolan. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunal folkomröstning kommer att hållas i samband med Europaparlamentsvalet den 9 juni 2024.

Man kommer att kunna rösta i samma röstnings- och vallokaler som tidigare val. För de personer som inte har möjlighet att fysiskt ta sig till röstnings- och vallokal finns möjlighet att använda sig av ambulerande röstmottagare eller att rösta via bud. Viktigt att tänka på att förtidsröstar man eller röstar via ambulerande eller bud och man vill rösta i både den kommunala folkomröstningen och EU-valet så måste detta göras vid samma tillfälle.

Röstsedeln för den kommunal folkomröstningen kommer att vara rosa så att man lätt kan urskilja den från den vita valsedel som används i EU-valet.

Efter att folkomröstningen är genomförd och resultatet fastställt kommer kommunfullmäktige att ta ställning till resultatet av folkomröstningen. Röstsammanräkningen av den kommunala folkomröstningen ska vara avslutad onsdagen den 12 juni 2024.

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.