Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Beslut som rör dig själv

Du har alltid rätt att ta del av beslut som rör dig själv. Om du inte är nöjd med beslutet har du vanligtvis rätt att överklaga beslutet.

När det gäller ett beslut som rör dig själv är kommunen skyldig att upplysa dig om hur du ska göra för att överklaga beslutet. Överklaganden som rör dig själv kallas för förvaltningsbesvär. Om beslutet gäller ett barn eller en person med psykiskt funktionshinder får vårdnadshavare eller ställföreträdare överklaga.

Mer om förvaltningsbesvär och hur du överklagar ett beslut

Sidan uppdaterad: 2024-03-31

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.