Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kartor

I Kartportalen finns alla kommunens kartor samlade.

Interaktiv webbkarta

Kartportalen är kommunens webbkarta som du kan se via din webbläsare på dator, mobil eller surfplatta. Du kan själv välja vilken geografisk information du vill se genom att tända och släcka olika kartlager.

Kartportalen

Geografisk data underhåll

Kartans kvalitet och innehåll säkerställs genom inmätningar och sammanställningar av geodata från till exempel Lantmäteriet.

Kartprodukter

Vi kan hjälpa dig att ta fram kartor av olika slag. Vi gör såväl storskaliga som småskaliga kartor för kommunens och ditt behov. Exempelvis nybyggnadskartor och situationsplaner som du behöver för att söka bygglov eller kartunderlag för framtagande av nya detaljplaner.

Kartor, mätning och lantmäteri

Sidan uppdaterad: 2024-03-31