Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Författningssamling

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunfullmäktige fattar beslut om. Det kallas kommunens författningssamling.

Här kan du hitta vilka lokala regler vi ska följa och vilka taxor som gäller oss, samt vad som kan förväntas av kommunen utififrån de reglementen vi tar fram. Det är som vår lokala lagbok, ett komplement till lagstiftningen.

Sidan uppdaterad: 2024-05-22