Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Befolkningsstatistik

Under år 2023 minskade Stenungsunds kommun något, med 8 personer, samtidigt som befolkningen i regionen och riket växte med 0,5 respektive 0,3 procent. Den sista december 2023 hade kommunen 27 862 invånare.

Befolkningsprognos

Befolkningen antas öka under hela prognosperioden men med en något lägre takt under de första tre åren. Inflyttningen till kommunen beräknas vara den demografiska komponent som främst bidrar till folkökningen. Under de närmsta åren förväntas antalet födda vara något lägre jämfört med motsvarande antal år bakåt i tiden, vilket går i linje med SCB:s antagande om en förhållandevis låg fruktsamhet i Sverige under de närmaste åren. Antalet födda förväntas dock öka under prognosperioden.

Vid utgången av år 2025 beräknas folkmängden uppgå till 28 213 personer. Vid år 2030 indikerar prognosen en folkmängd på 30 264 personer. År 2033 beräknas folkmängden till 31 792 invånare.

Befolkningsprognos för 2024-2033 Pdf, 927 kB.

Sidan uppdaterad: 2024-05-29